با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

اسلام التقاطی: کینز و ساموئلسون

اقتصاد ما نیاز به یک بازنگری اساسی دارد . ما مسلمانیم  نمیتوانیم اقتصادی را که برمبنای کلاه گذاری بی سرو صدا بنا شده را با بازکردن کروات غربی ان و دست کاری روی اسم و قانون و یک مقدار قلمبه سلمبه صحبت کردن طوری که عوام نفهمن خواص هم که …………ما نیاز به یک بازنگری داریم .بازار سکه و ارز

ببینید شما اشعه های نور را در نظر بگیریید همه در مسیر مستقیم سیر میکنند. همین حرکت باعث میشود نوری که از خورشید به طرف ما میاد باعت روشنایی محیط ما شود باعث میشود که ما اجسام را ببینیم .خوب فرض کنیم نور از خورشید به طرف زمین مستقیم بیاد بعد بگه من دیگه میخوام خود مختارباشم و هر طور که دلم بخواد سیرکنم ان وقت دیگه ………………..در اقتصاد هم همین هست ما باید کل نگری کنیم نه جزئی نگر

پول در بانک مزکزی تولید میشود وزیر و ریس کل بانک مرکزی ارزش اسمی ان را تایید میکنند بعد میرود در جامعه از یک طرفی دولت باییستی ارزش اسمی ان را حفظ کند از طرفی هم دولت که کنترلی بر نحوه مصرف و رد بدل شدن تمام پول ها راندارد خوب …….میشه همین چیزی که میبینیم .

یک عدهای شعار خصوصی کردن بانک میدن و استقلال بانک مرکزی خوب یک سوال این بانک ها چه برنامه ای برای حفظ ارزش پولی که در اختیار دارن ارائه میکنند ؟؟؟هیچی

اصلا اونها به تنهایی میتونند به صورت جزیره ای هم که نمیشه ……………..

مردم هم میتونند به تنهایی پولی که دارن ازش محافظت کنند ؟؟؟خیر

دولت هم که نمیتونه ؟

پس کی میتونه ؟؟؟؟؟؟

چگونه میتوان ارزش پول ملی را حفظ کرد ؟؟؟؟

محمد مهدی صفری