با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
بایستی سیستم نظام بانکداری بدون ربا اجرا شود

بایستی سیستم نظام بانکداری بدون ربا اجرا شود

حسین صمصامی  با برشمردن دو عامل مهم نیروی کار و سرمایه به عنوان عوامل مهم تولید گفت: بخش عمده مشکل تولید به دلیل عدم تخصیص سرمایه کافی در فرایند تولید است.استاد دانشگاه شهید بهشتی در ادامه افزود: منابع مالی زمانی به سرمایه تبدیل می شوند که انگیزه کافی برای صاحبان سرمایه وجود داشته باشد.وی در ادامه نظام بانکی و بازار ارز را مهم ترین عوامل در تبدیل منابع مالی به سرمایه در بخش تولید عنوان کرد و گفت: در بخش بانکی بایستی نظام بانکی کشور به گونه ای عمل کند که اولا صاحبان سرمایه انگیزه کافی برای مشارکت در تولید را از طریق بانک داشته باشند و ثانیا بانک نیز به مقدار کافی منابع را به بخش تولید تخصیص دهد.

قیمت واقعی دلار خیلی کمتر از ارقام کنونی

وی با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود بانکی می تواند سبب رونق بخش تولید شود، گفت: زمانی که بانک بهره ثابت و بالایی به سپرده گذاران می دهد، با توجه به مشکلات موجود در بخش تولید و بازدهی کم، انگیزه ای برای تخصیص سپرده ها در بخش تولید نمی ماند و افراد سپرده گذاری با بهره ثابت و تضمینی را ترجیح می دهند.صمصمامی تاکید کرد: کاهش نرخ سود بانکی باید در راستای کاهش هزینه های تولید و زمینه ساز رشد تولید باشد.

سرپرست سابق وزارت اقتصاد و امور دارایی در ادامه گفت: تا زمانی که نظام ربوی بر سیستم بانکی حاکم است بانک نمی تواند در خدمت تولید باشد. بایستی سیستم نظام بانکداری بدون ربا اجرا شود. حسین صمصامی در خصوص بازار ارز گفت: نرخ ارز در ایران بالاست وبه اعتقاد من بسیار کمتر از قیمت کنونی است و بایستی کاهش یابد. صمصامی در خصوص اهمیت این موضوع گفت: افزايش نرخ ارز موجب افزايش هزينه هاي توليد می شود كه از يك سو به كاهش توليد مي انجامد و از طرف ديگر باعث تشويق صادرات غيرنفتي می شود. اما تاثير منفي آن بر روي كاهش توليد به مراتب بيشتر از تاثير مثبت آن بر روي صادرات غيرنفتي است.

منبع: افکار نیوز