با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

خداوند چه کسانی را در رابطه با ربا لعنت می کند؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إنّ اللّه‏َ عز و جل لَعَنَ آكِلَ الرِّبا ومُوكِلَهُ وكاتِبَهُ وشاهِدَيهِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

خداوند عزوجل ربا خوار و ربا دهنده و كاتب و گواهان آن را لعنت كرده است .

أمالي الصدوق : 346 / 1 منتخب ميزان الحكمة : 228