با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

حذف ربا در اقتصاد اسلامی

بررسی فقهی عقد بیع و حذف ربا از دیدگاه‌های اسلامی در کتاب «بیع الخیار از منظر فقه و اقتصاد» نوشته سیدحسین میرمعزی از سوی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری كتاب ایران(ایبنا)، کتاب بیع الخیار از منظر فقه و اقتصاد، به بررسی فقهی یکی از عقود اسلامی با عنوان بیع الخیار و کاربرد آن در اقتصاد پرداخته است.به اعتقاد نویسنده اثر، امروزه بازارهای مالی و بانک‌ها نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارند و این نقش به حدی است که تصور اقتصاد بدون این دو در روزگار ما مشکل است.از یک دهه پیش نیز اندیشمندان مسلمان برای طراحی ابزارهای مالی اسلامی و حذف ربا از بازارهای مالی، مطالعات گسترده‌ای را درباره عقود اسلامی آغاز کردند و تاکنون توانسته‌اند ابزارهای جدیدی که مبتنی بر فقه معاملات اسلامی است را جایگزین ابزارهای ربوی كنند.

این اثر در دو بخش كلی به مسایلی نظیر «بیع الخیار و ملحقات آن از نظر فقهی چه حکمی دارد» و «کاربرد بیع الخیار در اقتصاد چیست» اختصاص دارد.

فرضیات این اثر پژوهشی در دو موضوع «بیع الخیار و ملحقات آن از نظر فقهی صحیح است و حیله ربا نیست» و «بیع الخیار در بانکداری و بازارهای مالی نقد و مشتقه کاربرد خوبی دارد» خلاصه شده‌اند.

برای اثبات دو فرضیه فوق، دو بخش در نظر گرفته شده است. بخش اول در چهار فصل مفهوم بیع الخیار و پیشینه آن در فقه شیعه و مذاهب اهل تسنن، ماهیت و ادله بیع الخیار و اقسام و احکام آن را بحث و بررسی می‌كند. بخش دوم نیز از سه فصل به کاربرد بیع الخیار در بانکداری، بازارهای مالی نقد و بازارهای مشتقه تشكیل شده است.

كتاب «بیع الخیار از منظر فقه و اقتصاد» در شمارگان 2500 نسخه،232 صفحه و بهای 26000 ریال روانه بازار نشر شده است.