با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

جلوگیری از تصرف مالکیت

آیا ممكن است جلو تصرف مالكیت فرد گرفته شود؟

انسان وقتی مالك چیزی هست اگر مالكیت را اعتبار بكنیم یعنی در هر جا كه مالكیت برای چیزی اعتبار شده است لازمه مالكیت این است كه او حق‏ هرگونه تصرفی را در مملوك خودش دارد. یعنی طبیعت مالكیت، هرگونه‏ تصرفی را اقتضا می‏كند. البته قانون می‏تواند از بعضی تصرفات منع كند و ما در اسلام چنین چیزی داریم كه در مواردی، از تصرفاتی كه به نظر می‏رسد طبیعی است كه مالك در مال خودش بكند جلوگیری می‏كند. ریشه این منع‏ تصرف این است كه در اسلام مالكیت دیگری مقدم بر مالكیت فرد اعتبار می‏شود و آن مالكیت خداست و در بعضی تعبیرات مالكیت عموم است كه‏ مالكیت فرد در درجه بعد قرار می‏گیرد. پس در مواردی مانعی ندارد كه به‏ خاطر حقی كه عموم دارند ، جلو تصرف مالكیت فرد گرفته شود .

منبع: کانون فرهنگی شهید مطهری