با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

پرسش و پاسخ هایی پیرامون ربا (نظر آیت الله سیستانی)

سؤال: درصورت پرداخت وام قرض الحسنه به صورتى كه مقدارى از سپرده شخص تا اتمام اقساط نزد صندوق جهت استفاده دیگر

اعضا باقى بماند از نظر شرعى چه حكمى دارد همچنین كارمزدى كه بابت این امر در یافت مى گردد؟ از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

پاسخ: سپردن به شرط قرض گرفتن و قرض دادن به شرط سپردن و همچنین گرفتن كارمزد ربا و حرام است.

 

سؤال: درصورت پرداخت وام قرض الحسنه به صورتى كه مقدارى از سپرده شخص تا اتمام اقساط نزد صندوق جهت استفاده دیگر

اعضا باقى بماند از نظر شرعى چه حكمى دارد همچنین كارمزدى كه بابت این امر در یافت مى گردد؟ از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

پاسخ: سپردن به شرط قرض گرفتن و قرض دادن به شرط سپردن و همچنین گرفتن كارمزد ربا و حرام است.

سؤال: اینكه مى گویند از بانك كافر مى شود ربا گرفت پس مراد از بانك كافر چه بانكى است اگر چنانچه مراد از آن بانكى باشد

كه تمام مشتركین آن كافر باشند كه در هیچ جا چنین چیزى وجود ندارد .

پاسخ: یعنى مالك و سهامداران بانك غیر مسلمان باشند.

سؤال: شخصى را مى شناسم كه از مردم پول بصورت ربا دریافت مى كرده و سود انرا به طرف حسابهایش پرداخت مینموده است .

متاسفانه این شخص كه مرد مسلمانى هم هست به واسطه این كار مبلغ سنگینى ورشكست شده است و بقول خودش زندگیم به

خاك سیاه نشسته است . پس از توبه و گذشت مدت زمانى به دوستان و خیرین رو آورد و از آنها بصورت قرض الحسنه دریافت مى كند

تا با این پولها مبلغى از بدهیهایش را پرداخت كند ( به هر ربا خوارى حدودا یك سوم پرداخت مى كند ) . سوال من اینست كه با توجه

به رقم بالاى بدهى این فرد و رقم پایین قرض الحسنه اى كه دریافت مى كند حكم این كار و برخورد این آقا با رباخواران چگونه است ؟

پاسخ: با فرض اضطرار گناهى بر او نیست .

سؤال: حكم ربا خوارى و ربا گیر چیست ؟

پاسخ: ربا خوارى به چه صورت باشد گناه كبیره و مستوجب عقاب دنیوى و اخروى است .

سؤال: آیا بیمه نمودن ماشین به صورت اقساطی در ازای دادن پول بیشتر امری ربوی محسوب میشود؟

پاسخ: ربا نیست و اشکال ندارد.

سؤال: اینجانب مبلغى پول به عنوان قرض الحسنه به شخصى داده ام و مقرر شده او با این پول كار كرده و 30 درصد از سود

حاصله را به من بدهد. به علت سختى حساب براى ایشان مقرر شد ایشان على الحساب ماهانه 30 هزار تومان به من بدهند و

سر سال دو طرف در ما بقى سود مصالحه و صرف نظر كنند آیا این عمل ربا نیست؟

پاسخ: ربا است.