با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

وقتی پایه های اقتصاد ربوی غرب می لرزد

آمارهایی كه هم اكنون از وضعیت اقتصادی غرب به گوش می رسد نشان از آن دارد كه سیستم اقتصاد سرمایه داری در حال پوست اندازی است . هم اكنون در بسیاری از كشورهای متكی بر سیستم اقتصاد سرمایه داری از آمریكا مغرب زمین تا ژاپن در شرق دور تبعات بحران اقتصادی روز به روز افزایش پیدا می كند . البته در این اثناسران كشورهای غربی علی القاعده برای كاستن از جو روانی بازار دم از پایان بحران وبهبود كمیت های و شاخص های اقتصادی می زنند. اما باید دانست كه واقعیت امر چیزی جز خوش بینی های افراطی پرزیدنت هاست. بر اساس آمار رسمی كه از سوی نهاد های بین اللملی منتشر می شود و همچنین بانگاه به فعالیت های اقتصادی دولت های غربی برای تزریق پول به بازار می توان گفت بحران اخیر بن مایه ها و پایه های نظام سرمایه داری لیبرالیسم را به شدت متزلزل كرده است.
در تحلیل كلان اقتصاد سرمایه داری باید گفت كه اساس این نظام را سود محوری فردی و یا گروهی تشكیل داده است. به عبارت بهتر در نظام سرمایه داری غربی به هر فرد اجازه داده می شود تا بر اساس یك رقابت غیر منصفانه تلاش برای كسب منافع حداكثری را آغاز كند. در این نظام و گفتمان اساسا چیزی به نام اخلاق و یا رحم و مروت وجود ندارد بلكه قوانین كسب و كار همه چیز را مشخص می كند.
برونداد چنین نظامی آن طور كه هم اكنون قابل مشاهده است چیزی نیست جز سیطره گروه های خاص بر نظام اقتصادی ، تعریف بازار توسط مافیا ، ایجاد شكافهای اقتصادی ، رواج ترفند های اقتصادی ، اوج گرفتن صنعت های سودآوری مانند سكس یا تجارت انسان به هر قیمت و… كه همگی حول محور اساسی اقتصاد ربوی تكوین می یابد.
از این رو اساس اقتصاد لیبرالیستی ابتنای بر یك حباب خود ساخته دارد كه بی شك این حباب نیز روزی منفجر خواهد شد. آن طور كه از قراین پیداست غرب هم اكنون به نقطه انفجار این حباب نزدیك شده است و چیزی نمانده كه با تركیدن این حباب مصنوعی تمامی پایه های اقتصادی غرب كن فیكون شود. اكثر اقتصاد دانان بر این باورند كه دخالت های بی حد و حصر دولت های غربی در چند ماهه اخیر در بازار كه اساسا با بنیان های نظام سرمایه داری در تناقض است به علت درك واقعیت حباب از سوی سران كشورهای غربی است . از این رو دولتمردان سعی دارند تا با افزایش یارانه ها و كمك مالی به غول های اقتصادی و بانك ها مانع از آن شوند كه رونق از بازار غرب گرفته شود.
اما باید گفت بر اساس مشاهدات عینی منطق حكم می كند كه اقتصاد سرمایه داری سیر افولی خود را همچنان در پیش گیرد و روند بحران در غرب همچنان ادامه داشته باشد.

منبع: روزنامه رسالت