با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

پرسش و پاسخ درباره ربا

1- گرفتن سود از شرکتهای خارجی

سؤال: آیا سودی که شرکت گولدن استار به اعضای خود میدهد در مقابل سود فراوانی که عاید این شرکت میشود ربا محسوب میشود؟ آیا اخذ ربا از شرکتهای خارجی در معاملات البته نه با این نام اشکال دارد؟

پاسخ: گرفتن ربا از شرکتهای خارجی اشکالی ندارد ولی سود شرکتهای زنجیره ای مانند گلدکوئیست حرام است.

2- دریافت مبلغی پول و بازگرداندن اصل و مبلغ بیشتر

سؤال: اگر کسی مبلغی پول از کسی دریافت کند و قرار بگذارد که اصل پول و مبلغی بیشتر از آن را بعد از مدتی معلوم به او بازگرداند و در این کار رضایت داشته باشد آیا از نظر شرعی صحیح است یا نه؟

پاسخ: این کار جایز نیست مگر این که با آن پول کار کند و از سود حاصل چیزی به صاحب پول بپردازد.

3- تشکیل صندوق جهت تهیه وسیله نقلیه برای اعضاء

سؤال: اینجانبان تعداد 60 نفر از کارکنان دانشگاه ارومیه در یک حرکت خیرخواهانه و به نیت تهیه وسیله نقلیه برای اعضاء اقدام به تشکیل یک صندوق مالی نموده ایم. به این ترتیب که هر کدام از اعضا ماهانه 1000000 (یک میلیون ریال) به حساب صندوق واریز و در پایان هر ماه با انجام قرعه کشی مبلغ جمع آوری شده به فرد برنده اعطا میشود. فرد برنده بعد از دریافت پول تا زمانیکه همه اعضا صاحب وسیله نقلیه شوند ملزم به بازپرداخت 1500000(یک میلیون و پانصد هزار ریال)(ماهانه) به صندوق می باشد.

لطفا بفرمائید:

آیا گرفتن پول نقد و باز پرداخت آن با کیفیتی که در بالا ذکر شد مشمول حکم ربا نمی شود؟

پاسخ: هرگاه چیزی اضافه بعنوان سود بدهد، ربا و حرام است.

4- گرفتن و دادن ربا به کفار

سؤال:ربا گرفتن و دادن به کفّار و بانکهاى اسلامى چه حکمى دارد؟

پاسخ:ربا گرفتن از کفّار و از بانک حکومت غیر اسلامى جایز است و امّا ربا دادن به آنها مجاز نیست مگر در صورت ضرورت که نگرفتن وام از آنها باعث عسر و حرج و یا ضعف و ذلّت مسلمین در آن گونه کشورها شود.

5- بهره بانکی

سؤال:بهره 13 درصدى که بانکها در ازاى وام مى گیرند، یا بهره 10 درصدى که در برابر سپرده هاى دراز مدّت مى دهند و از اوّل چنین شرطى مى کنند، آیا ربا محسوب مى شود؟

پاسخ: اگر آیین نامه هاى بانک که در زمینه عقود شرعیّه و راههاى نجات از رباست عملى شود اشکالى ندارد.

6- محاسبه نرخ تورم در دیون

سؤال:آیا محاسبه نرخ تورم در دیون ومطالبات، ربا محسوب مى شود؟

پاسخ: مسأله تورّم در عصر ما با این شدّت و وسعت که زاییده پولهاى کاغذى است هرگاه در عرف عام به رسمیّت شناخته شود در فرض مسأله ربا نخواهد بود (همان طور که از بعضى کشورهاى خارجى نقل مى کنند که آنها نسبت به سپرده هاى بانکى هم نرخ تورّم را محاسبه مى کنند و هم سود را) در چنین شرایطى محاسبه نرخ تورّم ربا نیست ولى سود زاید بر آن رباست امّا در محیط ما و مانند آن که در عرف عام نرخ تورّم در بین مردم محاسبه نمى شود کلا ربا محسوب مى شود زیرا اشخاصى که به یکدیگر وام مى دهند بعد از گذشتن چند ماه یا بیشتر عین پول خود را مطالبه مى کنند و تفاوت توّرم محاسبه نمى شود و این که در محافل علمى تورّم به حساب مى آید به تنهایى کافى نیست زیرا مدار بر عرف عام است، ولى ما یک صورت را استثنا مى کنیم و آن در جایى است که مثلا بر اثر گذشتن سى سال تفاوت بسیار زیادى حاصل شده باشد و لذا در مورد مهریه هاى قدیم زنان یا مطالباتى از این قبیل احتیاط واجب مى دانیم که باید به نرخ امروز حساب شود، یا لااقل مصالحه کنند.

7- معامله طلا با طلا

سؤال: معامله طلا با طلا با افزایش قیمت چه حکمى دارد؟ راه حلّ شرعى این نوع معاملات چیست؟

پاسخ: بهترین راه براى معامله طلا در این گونه موارد این است که دو معامله جداگانه انجام شود مثلا یک کیلو طلا را با پول نقد یک میلیون و یک صد هزار تومان بفروشند و در مجلس ردّ و بدل شود سپس یک کیلو طلا را که در رأس یک سال تحویل داده شود به یک میلیون از او خریدارى کند، نتیجه آن مى شود که صاحب طلا با این دو معامله طلاى خود را در رأس سال خواهد گرفت به اضافه یک صد هزار تومان.

8- معامله طلا درصورت تغییر وزن

سؤال: آیا معامله طلا با طلا در صورت تفاوت وزن اشکال دارد؟

پاسخ: معامله طلا با طلا با تفاوت وزن جایز نیست هرچند یکى از نوع مرغوب و دیگرى از نوع نامرغوب باشد، راه صحّت معامله آن است که نوع مرغوب را تبدیل به پول کنند و بخرند و سپس نوع دوّم را به همین طریق بفروشند.

9- فرار از ربا با قرارداد شرکت

سؤال:شخصى به این جانب مقدارى پول داده است تا با پولى که خود داشتم ماشینى خریده و ماهیانه مبلغ معیّنى به عنوان سود پول به او بدهم آیا این کار جایز است؟ و در صورت عدم جواز راه شرعى آن چیست؟

پاسخ:براى این که معامله صورت شرعى داشته باشد باید به این نحو عمل شود که معادل مبلغ مزبور از ماشین به صاحب پول واگذار شود سپس سهم او را از ماشین به مبلغ معیّنى اجاره کنید و براى طرفین حقّ فسخ معامله در رأس مدّت قرار داده شود و چنانچه معامله مزبور به همین نحو انجام شود صحیح است.

10- معامله پول با پول

سؤال:معامله پول با پول چه صورت دارد؟

پاسخ: اگر منظور مبادله ارزهاى مختلف با هم باشد، اشکالى ندارد و اگر منظور معامله نوع واحد پول بوده باشد که مثلا اسکناس ایرانى را با همان مبادله کنند چنانچه اسکناسها با هم در عرف بازار متفاوت باشد مثل این که اسکناسهاى درشت را گاه بهتر از اسکناسهاى کوچک مى پسندند همان طور که براى مسافران مرغوب تر است در این جا نیز مى تواند به صورت یک کالا و تابع عرضه و تقاضا باشد (البتّه با تفاوت کمى که در این گونه موارد در میان عقلا ملحوظ است) صورت سوّمى نیز دارد و آن این که بخواهند براى فرار از ربا مقدارى از اسکناس نقد را با مقدار بیشترى به صورت نسیه و مدّت دار بفروشند بى آن که تفاوت اسکناسها مورد نظر باشد این نوع معامله اشکال دارد و در واقع همان وام توأم با رباست که نام بیع بر آن نهاده شده است.

11- معامله پول به قیمت بیشتر

سؤال:آیا اجازه مى فرمایید مثلا مبلغ یک میلیون تومان را به مدّت 6 ماه به یک میلیون و 200 هزار تومان بفروشیم؟

پاسخ:این کار در واقع خرید و فروش نیست زیرا خرید و فروش اسکناس واحد در عرف عقلا وجود ندارد، بلکه همان وام توأم با رباست که نام بیع بر آن گذارده شده است.

12- خرید دلار به ریال

سؤال: آیا اجازه مى فرمایید مثلا مبلغ یک میلیون دلار را به مدّت یک سال به مبلغ مثلا 300 میلیون تومان بفروشیم؟

پاسخ: اشکال ندارد.

13- گرفتن قرض و دادن چک به مبلغ بیشتر

سؤال: شخصى داراى حساب بانکى است و احتیاج به پول هم دارد، ناچار است از کسى قرض نماید، آیا مى تواند مبلغ مورد نیاز را یکساله از طرف مقابل به زیادتر از آن مبلغ بخرد و چک یک سال بعد را بنویسد و به او بدهد؟

پاسخ: جایز نیست.

14- ربا بین دختر و پدر

سؤال:سلام علیکم با توجه به اینکه ربای پدر و فرزند جایز است آیا ربا بین دختر و پدر نیز جایز است؟

پاسخ: اشکال ندارد.

15- فروش یک دسته اسکناس صدهزار تومانی به یکصد و ده هزار تومان.

سؤال: با سلام وعرض ادب و ارادت .از یکی از نمایندگان مراجع در شب نوزدهم رمضان شنیدم که فرمود ؛؛اگر یک بسته یکصد هزار تومانی را به یکصد و ده هزار تومان برای سی روز بعد بفروشیم بلمانع است؛ و حتی فرمودند تمام مراجع باتفاق در اینمورد همنظرند و فرمودند چون بحث قرض نیست و بحث فروش است.نظر جنابعالی چیست؟متشکرم

پاسخ: ظاهرا اشتباه کرده اند ما معامله اسکناس به اسکناس را اجازه نمی دهیم.

16- محاسبه نرخ تورم در هنگام جبران پول ربوی

سؤال:من تا به حال پول ربا می دادم اما اینک توبه کرده ام.

1ـ آیا ارزشی که بنا بر تورم از سکون سرمایه ام کسرشده محاسبه میگردد؟

2- تکلیف چیست؟

پاسخ:این تفاوت ارزش محاسبه نمی شود باید آنچه را ربا گرفته اید اگر صاحبانش را می شناسید به آنها بازگردانید و اگر نمی شناسید از طرف صاحب اصلی به فقرا صدقه بدهید.

17- معاوضه طلای 21 عیار با طلای 18 عیار

سؤال: معاوضه طلا با عیار 21، به طلاى 18 عیار، با تفاوت و زن چه حکمى دارد؟ مثلا ده مثقال طلاى 21 عیار را، به هشت مثقال طلاى 18 عیار معامله کنند. آیا جایز است؟

پاسخ: جایز نیست; بهتر است دو معامله جداگانه انجام دهند.

18- حکم معامله ای که بخشی از آن ربوی است

سؤال:آیا با باطل شدن معامله ربوی کل معامله باطل می شود یا آن مقداری که به عنوان ربا اخذ شده است؟

پاسخ: کل معامله باطل است.

19- حکم ربا در صورت اضطرار

سؤال:آیا اضطرار واقعی جوازی برای ربا دادن یا گرفتن آن می شود؟

پاسخ: به مقدار اضطرار در فرض اضطرار مانعی ندارد

20- معامله با رباخوار

سؤال: خرید و فروش پارچه از تاجری که ربا خوار است چه حکمی دارد؟

پاسخ:معامله با او اشکالی ندارد ولی امر به معروف و نهی از منکر را فراموش نکنید. مگر اینکه بدانید از پول رباخواری در آن پارچه وجود دارد.

21- شرط جبران کاهش ارزش پول در قرض

سؤال: آیا شرط جبران کاهش ارزش پول (نه در ضمن عقد قرض بلکه در ضمن عقد خارج لازم دیگر) در شرایط تورمی شدید از مصادیق حیل ممنوعه ربا محسوب می شود یا از مصادیق حیل شرعیه است؟

پاسخ:اگر در عقد خارج لازم دیگری باشد مانعی ندارد.

22- شرط ضمن عقد برای دریافت وام با بهره

سؤال: شرطی ضمن یک عقد بیع منعقد شده که فروشنده متعهد می شود در صورتی که خریدار تنواند قسمتی از ثمن را از بانک وام بگیرد بایع شخصاً آن مبلغ را با سود بانکی به مشتری وام دهد و عملاً بخشی از ثمن را به صورت اقساط به علاوه سود بگیرد حال شرط مذکور صحیح است یا نه؟باطل و مبطل عقد است؟ یا لازم الوفا؟

پاسخ: چنین شرطی باطل است ولی عقد باطل نمی شود و چنانچه خریدار نتواند ثمن را بپردازد فروشنده می تواند معامله را فسخ کند.

23- علم به ربا بودن پول قرض الحسنه

سؤال: اینجانب منزل مسکونی خود را به مبلغ پنج میلیون تومان به شخصی رهن داده ام( بعنوان قرض) اما مستأجر مبلغ مذکور را از فرد دیگری به شرط پرداخت ماهانه مبلغ یکصد و پنجاه هزارتومان گرفته است، حال با توجه به اینکه بنده از این موضوع اطلاع دارم تکلیفم چیست ؟

پاسخ: در صورتیکه علم به ربا بودن آن دارید تصرف در آن جائز نیست مگر اینکه او واقعا مضطر به این کار بوده و چاره دیگری نداشته است.

24- ربا بین مادر و فرزند

سؤال:1. آیا «ربا » بین مادر و فرزند جایز است؟

سؤال:2. آیا قطره ای خون لثه که در آب دهان مستهلک شده و از بین برود برای روزه مشکلی ایجاد می کند؟

سؤال:3. آیا عقیقه کردن یک گوسفند برای چند فرزند صحیح است و برای همه کفایت می کند؟

پاسخ: 1ـ جایز نیست.

پاسخ:2ـ اشکالی ندارد.

پاسخ:3ـ در صورتیکه در توانتان هست برای هر یک عقیقه کنید و اگر نمی توانید اشکالی ندارد.

25- حرمت ربای استنتاجی

سؤال:آیا می توان به آنچه به عنوان مباح بودن ربای استنتاجی مطرح گردیده عمل نماییم؟

پاسخ:در حرمت ربا تفاوتی بین ربای استنتاجی و غیر آن نیست مگر اینکه مسئله مضاربه پیش آید.

26- فرق ربای استنتاجی و ربای استهلاکی

سؤال: فرق بین ربای استنتاجی و ربای استهلاکی چیست؟

پاسخ: منظور از ربای استنتاجی (تعبیری که اخیراً بعضی ابداع کرده اند) این است که وام را در مسیر یک فعالیت اقتصادی به کار گیرد و از درآمد آن بهره را بپردازد ولی ربای استهلاکی چنین نیست.

27- جبران کاهش ارزش پول در قرض

سؤال: آیا جبران کاهش ارزش پول در قرض جایز است یا از مصادیق ربا می باشد؟

پاسخ:مطالبه تفاوت تورّم در وام دادن نوعی ربا محسوب می شود.

28- تعویض طلای کهنه با طلای نو

سؤال:آیا تعویض جنس کهنه با جنس نو به مقدار کمتر ربا است؟ مثلا تعویض طلا از مصادیق ربا است یا خیر ؟

پاسخ:چنانچه به صورت دو معامله ی جداگانه انجام شود اشکالی ندارد یعنی طلای کهنه را به قیمت معین بفروشد و طلای نو را به قیمت بالاتر بخرد.

29- دو برابر شدن مبلغ جریمه در صورت تاخیر در پرداخت

سؤال: در مورد جرایم رانندگی در صورت عدم پرداخت تا یک ماه پس از آن به مأخذ دو برابر دریافت می گردد. خواهشمند است بفرمایید آیا این موضوع مصداق ربا در قرض یا هر یک از انواع معاملات ربوی تقلی می گردد یا خیر؟

پاسخ: این موضوع ربا نیست بلکه جریمه مضاعف است.

30- وام مشارکتی که برخی شرکت ها با سود 3 درصد تبلیغ می کنند

سؤال: در روزنامه ها بعضی از شرکت ها جهت مشارکت در ساخت و غیره وام مشارکتی می پردازند و 3 درصد سود می گیرند بعضی ها هم روی فیش حقوقی و غیره. آیا اشکال دارد یا خیر؟

پاسخ: سود گرفتن بر وام در هر صورت ربا و حرام است مگر اینکه به شکل مضاربه دربیاید.

31- گرفتن ربا از کفار

سؤال: آیا از هر کافری که در ذمه اسلام نیست اگرچه حربی هم نباشد می توان ربا گرفت؟

پاسخ: گرفتن ربا از کفار اشکالی ندارد.

32- خرید و فروش گندم سالم با ناسالم در جایی که قیمت ها برابر باشند

سؤال: اگر فروشنده 1 کیلو گندم سالم را به 3 کیلو گندم ناسالم معاوضه کند(بفروشد) ربا محسوب میشود.

اما اگر قیمت یک کیلو گندم سالم دقیقا با قیمت سه کیلو گندم معیوب برابر باشد(یعنی مثلا یک کیلو گندم سالم 300تومان قیمت داشته باشد و 3 کیلو گندم ناسالم نیز 300 تومان قیمت داشته باشد)،آیا در اینصورت اگر فروشنده و خریدار این گندمها را با هم معاوضه کنند ربا محسوب می شود یا خیر؟

پاسخ:در مورد گندم در هر صورت ربا محسوب می شود خواه قیمت مساوی باشد یا نباشد.

33- معاوضه فرش سالم با ناسالم

سؤال: در مورد معاوضه ای که گاها برخی ها نسبت به فرش های ناسالم انجام میدهند و فرش ناسالم دستباف(خانه دارها ) را برداشته و در قبال آن فرش سالم ماشینی می دهند،آیا این کار هم ربا محسوب می شود.؟

پاسخ:اشکالی ندارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

 1. سلام من مقداری پول میخوام به شخصی قرض بدم اما فقط مانند بانک سودشو میخوام بگیرم اما شخص مقابلم راضیه بیشتر بمن بده ایا این پول رباس؟

  1. سلام علیکم
   صرف اینکه به کسی پول بدهید و بگید حکومت اسلامی است؛ بانک ها 30 درصد سود میدهد من 4 درصد میگیرم و طرف هم راضی هست؛ این توجیه است و عین ربا
   اما شما قرض میدهید به کسی و شرطی نمیکنید اما فرد مورد نظر خودش مبلغ اضافی می دهد؛ این پول مشکلی ندارد
   بازم سوالتون رو از دفتر مرجع تقلیدتون حتما بپرسید تا کامل راهنمایی تون کنند
   التماس دعا

  2. در قمار بازی هم هر دوطرف برنده و بازنده راضی هستن ولی آیا فقط رضایت دوطرف ملاک حلال بودن یا پاک بودن میشه؟
   قهری است که خیر … یا مثلا شخصی به خاطر در خطر بودن آبرو یا اموالش یا … حاضرهست که هرمقداری بهره یا زیاده بپردازه
   و هرچند به زبون نیاره و نگه ولی با صحبت و نحوه درخواستش از شما به طوری که شمارو به طمع بهره با رضایت وادار کنه که بهش قرض بدین و شما بفهمین و باز انجام بدین !!!
   آیا به نظر خود شما این قرض شما حسنه بوده و رضای خدا در این عمل ملاک قرار داشته ؟
   اینکه شما دوست دارین مثل بانک سودی بگیرین و همه جوره این سود بی مشکل باشه خوب بنده هم دوست دارم خود همین پول رو چاپ کنم و همه جوره یا باهرماده تبصره حلال باشه
   مردم هم خیلی چیزا شاید از اینی که من و شما دوست داریم بالاترش رو دوست داشته باشن که اصلا هم دلشون نمیخواد کسی اماواگر وولی و شاید بیاره

   پس مهم نیست من وشما و مردم چی دوست داریم یا چطوری میخوایم حروم رو حلال کنیم

   چیزی که در هر قرض پولی مهمه و رضایت خدا قطعا اونجا ساری و جاری میشه اینه که بهره کشی و گروکشی و نفع خودم وفقط خودم نباشه ….
   یعنی نه شما به عنوان دهنده وجه از موقعیت سواستفاده کرده باشی!!! مثلا به خاطر مضطربودن و اضطراری بودن مشکل طرف گرو کشی کرده باشی
   هرچند هم که زبون نیاورده باشی ولی نیت و فکر همون بوده باشه خوب خودتون بگین حلاله یا میشه با ماده تبصره حلالش کرد؟
   یا شخص گیرنده هم نه به خاطر پریشونی و ناچاری و اون حالت اضطراری که بانیت کار و عمل صالح و خیر رسوندن در راه خدا و فقط رضای خدا بگیره و نه رضای جیگر خودش یا هموارکردن گود حماقت های قبل خودش یا نفع خودش و سود خودش …. که بعدا اگه ده برابر هم بده به نظرتون حرومه یا میشه حروم اعلامش کرد؟

   ضمنا گفتند در این حالت که شما فرمودین یه شیرنی یا هدیه یا چیزی و کاری که به عنوان قدردانی و تشکر ارزش داشته باشه حلال هست
   چون به عقل ناقص خودم شخصا دادن پول اضافه برای پولی که خودش خلق شده یعنی تقاضا و متقاضی بودن برای خلق پول بیشتر (!) و تقاضا برای بهره و ربای کلان(!) که به مراتب بدتر از ربای خرد و نزول خوری معمولی هست!

 2. اگر مبلغی را که از کسی قرض گرفته ام بدون اینکه از قبل تعیین شود به اضافه ی مبلغی به صاحب پول برگردانم آیا حکم ربا دارد، اما یا اینکه منعی ندارد؟

  1. سلام علیکم
   اگر از قبل شرط نکرده باشد که اضافه ای پس بدهید ربا نیست/ اتفاقا اگر شما میخواهید به میل خودتان اضافه بدهید؛ ثواب هم دارد

 3. هر دم از این باغ گلی میرسد … اونم چه گلهای خوشبویی … مثه خبر چاپ پول کردستان عراق که مربوط به سه سال پیش هست …!!

  http://6ort.com/Iji8B

  میگن دروغگو کم حافظه است چون سه سال پیش اومدن زور بزنن این خبررو بترکونن تیر نخورد به هدف .. http://6ort.com/3FWtH

  http://6ort.com/P8bay

  و باز دوباره تابناک و شاید یکی دوتا دیگه از خودشون اینو زدن … که کانال جنگ ارزی با اونهمه ادعای فهمش ار ارز و ارزش ها دوباره میگه : دراو !!! … خوب بگو به کردی یعنی چی وکارهمرو راحت کن دیگه…!!!

  یا این یکی دیگه رو که اقتصاد سیاسی خونده .. و توی عکس خودش نوشتم مثلا ما نفهمیدیم یعنی چی و کارشناس های جنگ ارزی ما که میگن بیت کوین دیر شده میفهمن !!!
  http://6ort.com/hCtUo

  که البته ماهم منتظر بحث مفصل ایشون هستیم که بعد بحث مفصل و اگه کسی جواب مارو بده میخوام چندتا سوال در حضور همه و همینجا توی کامنت ازش بپرسم … که اگه اشتباه کرده بودم و ایشون منو قانع کرد که من روهمین سایت بنر میزنم که نفهمیدم و این کارشناس های علم اقتصادی هستن که میفهمن !!! … ولی اگه درحضور همه پاسخی نداد یا از زیر جواب رفت کوچه علی چپ یا مغلطه و … که امیدوارم بنده ثابت نشم ولی به همه درمورد تلگرام و اینترنت وروزنامه ها و تلویزیون ثابت بشه که کجای دنیاییم و دارن مارو چجوری و با چه دقتی کجا میبرن… ؟؟؟

  بازم هرکی باور نداره پس شاید به خاطر این ایام که حال و هوای قیام مطمئن(!) امام حسین رو داره .. این مطلب و این مدل امام حسین رو بخونه که چجوری در گفتگو با عبدالله عمر دو به شک شده و داره از این فردی که با معاویه و یزید بیعت میکنه تاییده میگیره که تروخدا بگو … من اشتباه میکنم ؟؟؟

  http://6ort.com/F4SFv

  آری.. حرمت نگه دار دلم گلم … کین اشک ها .. خون بها عمر رفته من است …!

  … اینجایم .. بر تلی از خاکستر … پا بر تیغ می کشم و به فریب هر صدای دوری … دستمال سرخ دلم را تکان میدهم !!!

  http://6ort.com/nlLos

 4. سلام خسته نباشید
  من در بانکی پول گذاشته ام و ماهانه بین 22 تا 24 درصد سود میگیرم بانک پول بنده را در یکی از صندوقهای سرمایه گذاری با سود ثابت در بورس سرمایه گذاری کرده است آیا این سودی که به بنده میدهند ربا هست یا خیر خواهشا جواب قطعی بفرمایید چون مراجع گفته اند بانک ها ربوی هستند آیا این سود بنده ربا محسوب میشود یا خیر؟

  1. سلام علیکم
   دوست عزیز ما به عهده نمیگیریم که بگیم حلال است از طرفی هم صلاحیت فتوا دادن که نداریم، لذا خواهشا ار مرجع تقلید مربوطه استفتاء بفرمایید.

   ولی پیشنهاد میکنیم پولتون رو در تولید بزارید یا طلا بخرید که ارزش پولتون کاسته نشود و به بانک هم نداده باشید
   و از طمع پرهیز کنید
   التماس دعا

   1. جناب ربیعی … بنده هم کاملا با خرید طلا موافقم .. چون اساسا سود در آینده طلا هست .. ولی به قوله یاد یه روایت آخرالزمانی افتادم … که میگن : بعد از ظهور که زمین گنج های خودشو بیرون میریزه … توی هر گوشه کناری که نگاه میکنیم طلا و جواهر و اشیاء قیمتی میبینیم !!! … میگن اونقدر زیاده که کسی دیگه نگاه نمیکنه … حتی میگن عده ای ( مثل بانکدارها ) هر روز داد میزنن و میخوان طمع مردم رو تحریک کنن که بیاین جواهرات ببرین !!! و کسی گوش نمی کنه و هیچ کس سمتش نمیره !!! … تا اینکه فقط یه پیرمرد … پایین زیرپیراهنی خودشو به شکل دامن و بقچه ای شکل میگیره و میگه به من بدین …!!! … بانکدارها هم تا جایی که ممکنه پر میکنن … و این پیرمرد هنوز چند قدمی دور نشده … یه دفه ای همه جواهرات رو میریزه و زیرپیراهن خودشو ول میکنه …!!! در همون حال هم زیر لب نق میزنه و میگه : جواهرات میخوام چیکار ؟ … و برای همیشه این قصه و این جادوی سحر کننده به فراموشی سپرده می شه … و تا قیام و قیامت کسی به دنبال این چیزها نمیره!!!… بازم شرمنده بی ادبی نشه … ولی تروخدا شما دیگه از طلا نگین !!! ممنون

  2. با اجازه جناب ربیعی … ببخشید من دیر این سوال رو دیدم و حالا که دیدم واجب دونستم به نوبه خودم پاسخ دقیق و قاطعی برای این سوال دوستمون و سایر سوالات مشابه بدم …

   ببین سید جان … قبل از هرچیزی خواهش میکنم … تمنا می کنم این نوشته های هرچند طولانی بنده رو با دقت بخون و عاجزانه التماس می کنم همیشه وقتی اسم بورس اومد این حرفای من سریع بیاد جلوی چشمت …

   پس با اجازه یه راست میرم سر اصل واقعه … حدود 9 سال پیش زمانی که هنوز مانیتورهای بزرگ و اینترنت دایل آپ تو خونه ها خش و پش میکرد … منم که عاشق یه بازی کامپیوتری بودم که اول و آخرش یه کامیون آمریکایی بود که از شهرهای مختلف آمریکا بار میزد و میبرد مقصد پیاده میکرد.. برا خودم تنظیمات موسیقی این کامیون رو عوض کرده بودم و به جای موسیقی غربی ..یه چندتا آهنگ داریوش و جوادیساری و از اون کوچه بازاریای خراب … گذاشته بودم و تو دنیای خودم حالی میکردم … واین بازی تقریبا اکثر اوقاتمو پشت سیستم پرکرده بود…تا اینکه یه شب یکی از دوستام اومد خونه ما و گفت : تو خسته نشدی اینقدر مثه راننده کامیونها و مثه بچه ها اینو بازی میکنی؟ منم گفتم : چی کار کنم از این بازی خوشم میاد … دوست دارم با کامیون پر از بار سربه سر پلیس های آمریکایی بذارم و در برم!! .. یه خنده ای کرد و گفت : ولش کن .. یه چیزی برات دارم که شرط میبندم اگه ببینی دیگه سمت اینا نری !!!…

   منم گفتم باشه .. بده ببینم چیه؟ گفت : نه .. من خودم نصبش میکنم .. و اومدو نصبش کرد … ودقیقا بخوام بگم اون بازی جدید بازی پلتفرم معاملاتی بورس بودکه ارزهای بین المللی داخلش تبادل میشد و انتهای همه بورس ها به حساب میاد.. البته من اونجا نفهمیدم ..

   ولی حدود یه روز و یه شب که باهاش کلنجار رفتم خوشم اومد از اینکه میره بالا و میاد پایین!!!.. نه میدونستم بورس چیه .. نه برام این چیزا مهم بود… فقط از این خوشم می اومد که جلوی این نوسانات هیچی نیست و به عبارتی مثل نوستراداموس یا یه پیش گو یا پیش بین باید حدس میزدم کجا میخواد بره!!!… خلاصه بعد از 24 ساعت دوباره دوستم اومد خونمون و گفت: اگه میخوای این بازی بازم بهتر بهت بچسبه باید 100 دلار شارژش کنی … ( البته ناگفته نمونه بعدا فهمیدم نیازی به پول نبوده و میشده بدون پول من بازی خودمو انجام بدم وبعدها فهمیدم رفیق ما به خاطر اینکه خودش آی بی بروکر ( نماینده کارگزاری) گرفته بود و دنبال چندغاز پورسانت 100 دلار بوده لفظ پول رو آورد.. که بگذریم! )..

   خلاصه یادمه براهمین هیجان بالاو پایین رفتن دقیقا 100 دلار رو به قیمت 102 هزار تومان خریدم… و رفیق ماهم بدون اینکه چیزی به من بگه برام یه حساب 100 دلاری واقعی توی بازارهای جهانی باز کرد و تمام تنظیمات رو هم درحد پایین ترین حد گذاشته بود که من اصطلاحا کال مارجین ( یا به قول گیمرها گیم آور ) نشم !!! … ضمنا به من یاد داد که اگر فکرکردم میخواد بره بالا این کلید بای (خرید) و اگر فکر کردم میخواد بیاد پایین کلید سل(فروش ) رو بزنم .. و هرجا نخواستم دکمه کلوز و بستن معامله!!!.. خلاصه یه ماه گذشت .. تواین یه ماه حتی من یادنداشتم یه لاین ساده روی نمودار رسم کنم .. و همه چیز توی افکارم مثه یه بازی انجام میشد و برآیندش روی نمودار باسه تاکلید بای و سل و کلوز انجام میشد!!! .. بعداز دقیقا یه ماه دوباره رفیقم اومد و گفت بذار ببینم چیکار کردی.. و تمام استیتمنت ( کارنامه معاملاتی ) منو باز کرد… خودش باورش نمیشد.. باهیجان بهم گفت: میدونی پسرچیکار کردی؟ … گفتم : نه !! … گفت تو یه حساب 100 دلاری بورس رو ظرف یه ماه بدون هیچ معامله ای منفی و بدون هیچ ضرری رسوندی به 201 دلار !!! … منم که مونده بودم این رفیق ماچی داره میگه : فقط پرسیدم : یعنی من الان 201 دلار پول دارم؟؟؟ … اونم باهیجان گفت آره … باید یه شام منو مهمون کنی !!!… خلاصه همون شب و با همون هیجان بهم یاد داد که چجوری میتونم حجم معاملات رو زیاد کنم!! از همه بدتر که به زیبایی حس طمع منو قلقلک داد و من سالها گذشت که فهمیدم تو چه چاهی افتادم!!!… بازم کوتاه کنم … فقط میدونم و به خوبی یادمه که زمانی که بهم یادداد چطور حجم زیاد کنم ( که بورس بازا بهش میگن لات ( ! ).. ) رو بالا ببرم تا بتونم بیشتر و بی انتها سود کنم !!!… شاید هیچکس باور نکنه و نمیخوام برا این چیز کثیف قسم بخورم .. اما بعد از رفتن اون دوستم و تنها شدنم … دوساعت طول نکشید و توی فقط دوتا معامله تمام 201 دلارمو صفرکردم و اصطلاحا ( کال مارجین … که یعنی تو سوختی … گمشو برو بیرون! )..

   از اینجا به بعد قصه طمع شروع شد … حدود4 سال عمرمو با طمع روی بورس و این معاملات گذاشتم !!… نه تنها نشد …که انگاری یه نفر منو ضربه فنی کرده بود و کف پاشوهم گذاشته بود روی صورتم و داشت باغرور منو نگاه میکرد!! … بعد از 4 سال که خوب دور خودم چرخیدم.. یه شب به لطف خدا به خودم اومدم.. و گفتم دیگه بسه !! … دیگه بورس رو برا پولش نمیخوام … دیگه هرگز معامله نمیکنم … ولی باید این معادله رو برای اولین و آخرین بار حل کنم!!! … تا شایدروزی بتونم من کف پامو بذارم رو صورت این بازار و از بالا و با غرور بهش نگاه کنم!!!…

   واین عهد رو بستم و دوباره شروع کردم!!!… دوباره نوسان و بالاو پایین … ولی بدون معامله و پول و سود وضرر… و اینبار فقط برای غرور از دست رفتم!!!

   و باز هم اقراق نمی کنم …چون حدود 4 سال بعدش برام حل کردن این معادله با پیچیده ترین مفاهیم اقتصاد کلان و انواع روش های تحلیلی از بزرگترین اساتید بورس و معامله گرهای موفق دنیا و …به طول انجامید و تا 4 سال بعدش هم معادله حل نشد که نشد!!! … انگار که دروغ بود و دروغ !!! …

   خدای من شاهده ( این قسم نیست .. خودش رو شاهد گرفتم که همه بدونن بزرگنمایی نمی کنم .. !! ) چندبار از شدت فشار عصبی پشت سیستم از دماغم خون زد بیرون !!!…

   خلاصه کنم .. تا اینکه یه شب که عجیب و غریب دلم گرفته بود و بغض کرده بودم … به خدا گفتم : خدایا … من که 4 ساله که عهد کردم سمت پولش نرم و نرفتم .. اما چرا باید من شکست بخورم ؟ چرا باید من به این سادگی پیش خودم و دل خودم سرشکسته بشم؟؟؟ یعنی پیدا کردن این راز و پس گرفتن غرور له شده و عمر از دست رفته هم اشتباهه ؟؟؟

   و همون شب وتو همون حال و هوا بود که یه دفه پرده های جلو چشمم ریخت!!! … چیزهایی توی این نمودار دیدم که تا اون زمان و تو اون همه سال ندیده بودم!!!… انگاری دیوانه شده بودم و کم کم داشت باورم میشد که دیوانه شدم!!! … ولی هرچی میگذشت تازه داشت برام مشخص میشد که انگاری خدا صدامو شنید و بهم چیزی توی این نمودارها نشون داد که جواب اول و آخر همه نمودارها و همه بورس ها و…. بود !!!

   کم کم که زمان گذشت باز باورم نمیشد که من چقدر بچه بودم که فکر انتقام از خودم تو سرم بود!!! و میخواستم این معادله رو حل کنم که به خودم و با باد و نسیمی که اسمش ((هوای نفس )) خودم بوده دشمنی می کردم !!!
   باورم نمی شد برای حل کردن معادله و درک درست از نمودارها که دنبال پیش بینی 100 درصد آینده ( بدون ذره ای خطا) بودم… تمام اقتصاد دنیا برام یه دام و تله بود که بعد از اون اتفاق ثابت شد !!!

   شاید شما و همه کسایی که دارن میخونن باورنکنن .. اما امروز که دارم اینارو برات مینویسم … هرنموداری و هر پیش بینی از آینده ی نمودارها ( یابهتره بگم پیش آگاهی(!) چون امروز فهمیدم پیش بینی و پیش گویی نداریم ) .. خلاصه که برام با دفت 99 درصد و فقط با دیدن و نگاه به نمودارها محقق میشه!!! میدونم درکش سخته یا غیرممکنه ولی ….!!!

   اما خدا میدونه که با این کیمیاگری که رسیدم … دستم دیگه حس نداره که بخوام معامله ای برا پول و کسب سود بزنم … (!)

   چون امروز فهمیدم اون لات (!) که اول حرفام گفتم همون لات و هبل و عزی هستن که به قول شاعر : که از پایه شکستم من!!!

   که البته اینا که میگم نه قصدم خودنمایی هست و نه خداروشکر از بانکدارها کسی منو میشناسه که اینو میگم … چون دونستن یا عنوان کردن این چیزا که خدالطف کرده و امروز میدونم …. خدا میدونه لج چندنفر رو درمیاره یا خدا میدونه دندون طمع چندنفر رو برق میندازه که بخوان بدون هیچ ضرری و صد در صد از این نمودارها سود کنن…!!!

   ولی درهر حال خواستم به اینجا برسیم که هرکس میخواد باور کنه هرکسی هم دوست داره این حکایت زندگی بنده رو باورنکنه .. اما حقیقتی که امروز هست اینه که دیگه برای من هیچ بالا و پایینی در هیچ نموداری وجود نداره !!!
   چیزی که من میبینم … یه اسپیرال بی ابتدا و بی انتها هست که می چرخه و میچرخه و میچرخه و هم فلک میکنه … هم ادب میکنه … هم غرور آدم رو می شکنه و در انتها رحمت می کنه و میبخشه …

   اما نکته مهم مهم این حکایت اینجاست که بعد از دیدن و فهمیدن خیلی چیزا… اونم تواین بازار سرتا پا کلاه برداری(!) … آخرش از خودم یه سوال پرسیدم !!! … اونم اینکه :آیا تمام پول های دنیا حتی ارزش یک معامله برای کسب سود داشت که من عمرمو دادم.. عمری که یا برای پول رفت یا برای هوا و نسیمی که دلمو برده بود و میخواستم جواب رو پیدا کنم؟؟؟!!!

   قطعا نه !!!
   چون جواب اونقدر ساده بود که شاید اگه من فقط یه ماه دیگه مثل ماه اول آَشناییم… که پول رو نمیشناختم و طمع نکرده بودم … وهمونجوری با بازی ادامه داده بودم… به این جواب که بعد از 8 سال رسیدم رسیده بودم… و نیازی نبود اینقدر سالها دور خودم بچرخم … !!!

   اما دوست من .. سید بزرگوار .. این همه برات داستان و حکایت گفتم که به اینجا برسیم که اگه اون بانک ها مدعی 24 درصد سود هستن … بنده بهت روشی رو میگم… که نه تجربه میخواد و نه لازمه که بورس بدونی یعنی چی … و فقط کافیه که الان بگم … و به محض دونستن تئوری همین قضیه … و رفتن توی هر بازار بورسی… خودت بدون هیچ ریسکی میتونی 50 درصد هم سود کنی …!!! و سرمو میدم اگه ضرری در کار باشه!!!

   (( و اگرهم نمیگم…. یا دارم فقط اشاره میکنم و رد میشم … فقط و فقط دلیلش ترسیدن از عاقبتش هست که میدونم چیه … وگرنه بازم میگم برام اصلا مهم نیست شما یا بقیه فکرکنین کلاس گذاشتم یا نه واقعا چنین روشی رو دارم یا وجودداره …چون خودم با دقت 99 درصد میبینم !!! ))

   ولی بدون … اونجا که گفتم دستم حس نداره … چون خوب میدونم .. هرچقدر سود کنم و این سود چه هزارتومان چه میلیاردها تومان بخوام خرجش کنم … خوب خوب و خوبتر از هرکسی میدونم پولی هست که وجود نداره !!!

   پس شماهم مطمئن باش … چه 24 درصد چه 1 درصد اگر بهت ثابت شد که از طریق معاملات بورس بدست اومده … این یعنی پولی هست که بدتر از چاپ پول توسط بانک ها … و بدتر از هر نزول هر نزول خوار … و بدتر از ربای هر وام … عاقبت گریبان خودتو میگیره!!!
   چه برسه به سود ثابت که شما توی سوال خودت جواب خودتو دادی و شاید ساده ترین دلیل ربا بودنش همونی باشه که خودت گفتی !!!

   اگه به شخصه بهم یه تانک بدن و بگن بین بانک و بورس یکی رو هدف بگیر و بزن … من شخصا بورس رو هدف میگیرم و با تمام وجود و بدون شک .. با اطمینان کامل … به سمتش شلیک میکنم !!!

   سیدجان… خود پول و ذاتش یعنی کثافت و به تعبیر من ینی استفراغ بانکدارها که بقیه مردم دنیا مجبورن اون کثافات رو بخورن …

   ولی برای شما شخصا توصیه میکنم قدر ریال به ریال پولت رو بدون !!! پولی که با بدبختی و مشقت بدست آوردی بخوای بدون فکر و تنها با دلیل اینکه بخوای پول بیشتری به دست بیاری یعنی آتیش کشیدن به زیرش و دود کردن و فرستادنش به هوا …!!!
   ببین چه روزیه بهت وعده دادم !!! اگر پولی که تو اون بانک و بورس داری حداکثر تا یه سال دیگه شایدم کمتر تا 6 ماه دیگه… اگه دود نشد بیا جلوی همه بگو خیلی بیشعوری پسر… منم اصلا دلخور نمیشم و قبول میکنم !!!

   سید جان … یا پولت رو خرج نکن … یا خرج کردی با ارزش معامله کن !!! … پول رو برای ارزش سرمایه گذاری کن!!… نه برای بدست آوردن استفراغ بیشتر ….!!!

   ارزش یعنی برکت !!!…

   ویکی از راههای برکت هم توی رفع احتیاجات خلق خداست …
   بگرد دور و بر خودت و با مقیاس پولی که در اختیار داری … ببین مردم دور و برت چی احتیاج دارن که میتونی با پولت براشون محیا کنی …
   نه اینکه بری یه چیزی رو براشون بیاری که نیاز ندارن و بعدا لازم باشه که حس طمعشون رو قلقلک بدی !!! … نه !!! برو ببین واقعا چی لازم دارن … همونو به اندازه وسع و توانت محیا کن … بعد وایسا نگاه کن ببین چجوری و از زمین و آسمون برات میریزه که 24 درصد بورس قد یه پشه هم به حساب نمیاد !!!

   از خویش برستم من / بر سجده نشستم من
   خویشم همه غیر آمد / از غیر گسستم من
   بتخانه زدم آتش / آتشکده را خاموش
   لات و هبل و عزی از پایه شکستم من!!!

   یا علی

 5. سلام برای خرید خانه 5000000 تومان کم دارم مادر خانمم این مقدار پول را در بانک دارد که سود در یافت می کند حال می خواهد 5000000 تومان را به من بدهد برای مدت زمان نامعلومی اما همان سود را از من می خواهد آیا این کار ربا محسوب می شود

  1. علیکم السلام
   برای استفتائات شرعی باید از دفتر مرجع تقلید استعلام کنید اما از لحاظ کارکردی همان آثار ربا را دارد.

 6. سلام من در شرکتی سرمایه گذاری میخواهم کنم که هم قرار دادمی بندد وهم سفته میدهد و200 درصد هم سود میدهد ودر پایان هم کارمزد میگیرد آیا این کا ربا محسوب میشود

  1. علیکم السلام
   برای استفتائات لطفا نام مرجع تقلید خود را جستجو کرده و از طریق سایت رسمی ایشان سوال خود را مطرح کنید.

 7. خواهرم 4 شهریور ازدواح میکنه پول جهاز ندازیم . خودم کار ثابت ندارم . آزاده . راضیم. ولی درآمدش کمه . برای توسعه کارم و درآمد بیشترنیاز به پول دارم که ندارم. 1 ساله دنباله وام هستم برا کارم 6 ماه هم هست برای خواهرم دنبال وام هستم. وام ازدواج رو هم که امروز فردا کردن آخر گفتن بعد شهریور . آخه الان من ربا نگیرم ؟ نگیرم برای این همه پول چند صد تا سند باید ببرم؟ چند تا ضامن باید جور کنم ؟ چند میلیون باید سپرده بزارم ؟ چند ماه باید منتظر باشم؟ ربا با همون سود بدون دردسر میدن . چرا نباید بگیرم ؟