با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

اقدام دولت در حذف ربا موجب شکوفایی اقتصاد خواهد شد

نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری به برنامه دولت برای ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور در سال 90، اشاره کرد و گفت: در قرآن نیز آیاتی در زمینه ربا مطرح شده است و این مسئله مورد اتفاق تمام فقها و علما نیز قرار دارد. آیت الله علی اصغر معصومی با اشاره به این که در صورت اجرایی شدن سیستم بانکداری بدون ربا از سوی دولت طبعاً شرکت های اقتصادی فعال خواهند شد، تصریح کرد: با حذف ربا از سیستم بانکداری در سال جهاد اقتصادی پیشرفت بسیاری در زمینه اقتصاد خواهیم داشت. وی افزود: ریشه کن شدن ربا موجب پویاتر شدن اقتصاد کشورمان خواهد شد. نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری گفت: قطعاً علما و مراجع بزرگ نیز ازحذف ربا حمایت خواهند کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی نشریات کشور