با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

سنگر اقتصادی

امام خامنه ای:

پول را در جامعه به شکل اسلامی مطرح کردن و داد و ستد کردن مسئله بسیار مهمی است. اگر بتوانیم این حقیقت را به معنای کلمه در جامعه به وجود بیاوریم، فتح عظیمی در دنیا خواهد بود. فتح بزرگترین سنگر اقتصادی امروز دنیاست.

1369/06/07