با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

اقتصاد مقاومتی

تیتر آزاد : در سالی که با نام حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی مزین شده است، به اوج رسیدن فشارهای ناشی از تحریم های اقتصادی بین المللی، اقتصاد کشور را در شرایط خاص قرار داده است و در این شرایط راهبرد «اقتصاد مقاومتی» مطرح می شود. با توجه به این که این راهبرد مختص شرایط فعلی اقتصاد ایران است و پیشینه و تجربه منطبق با شرایط حال حاضر کشور ما را در هیچ کجای دنیا نداشته ضرورت تبیین و مولفه های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش آشکار می شود و نخستین سوال این که تعریف ما از اقتصاد مقاومتی چیست؟

روزنامه خراسان در گزارشی ، ضمن طرح سوال فوق آورده است:

اقتصاد مقاومتی چه گستره و ابعادی را شامل می شود؟ و وظایف نقش آفرینان در بخش های مختلف در قبال این راهبرد و روش چیست؟ و چگونه می توان به یک درک واحد در تمامی سطوح جامعه از اقتصاد مقاومتی رسید؟ مهم‌ترین سوال‌ها در مواجهه با این راهبرد اقتصاد است.

دکترمحمد خوش چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران به خراسان گفت: درباره اقتصاد مقاومتی ابتدا باید درک صحیح از اقتصاد ملی و همچنین فضای اقتصاد جهانی و متعاقبا شدت فشاری که نظام سلطه نسبت به ایران داشته است به دست آوریم و به عبارتی نظام سلطه بعد از ناامیدی هایی که در فضای تخاصم با محوریت نظامی دید، چند سالی است که در حوزه اقتصاد به طمع افتاده است و ناامیدی در حوزه های نظامی باعث شده تا اقداماتی را به صورت جریان پازل وار برای تحت تاثیر قرار دادن محیط اقتصادی با هدف‌هایی که تضعیف نظام و فشار روی آحاد مردم است در دستور کار قرار دهد و در این راستا تلاش کرده که پازل خود را کامل کند.

منبع: تیتر ازاد