با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
تایید جنبش توسط آیت الله مصباح یزدی

تایید جنبش توسط آیت الله مصباح یزدی

جنبش ممانعت از جنگ با خدا (اقتصاد ربوی) در راستای محک مسیر خود ، مراجع عظام و بزرگان عرصه دین و سیاست را در جریان حرکت خود گذاشته تا بازخورد این بزرگواران را بیبیند لذا  در همین راستا دفتر آیت الله مصباح یزدی طی پاسخ به نامه ثبت شده شماره 9024 اینگونه پاسخ دادند:

برادر عزیز

سلام علیکم و رحمة الله

از احساس وظیفه دینی و تلاش خداپسندانه شما به سهم خود قدردانی می كنیم و برای موفقیت بیشترتان دعا می كنیم.

از خداوند تعالی توفیق شما را در شناخت اسلام و عمل به وظایف خواستاریم.