با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
ایران و اروپا

ایران و اروپا

مشكلات آنها با مشكلات ما فرق هم میكند. مشكلات اقتصادى و بحران اقتصادى اروپا با مشكلات اقتصادى‌اى كه ما احیاناً دچارش میشویم، متفاوت است. مشكلات ما مثل مشكلات یك گروه كوهنورد است كه دارد در راهى حركت میكند. راه سختى است و البته مشكلاتى دارد؛ گاهى آب میخواهند، گاهى غذا میخواهند، گاهى مشكلات دارند، گاهى به یك مانعى برخورد میكنند؛ اما دارند طرف بالا میروند. مشكلات ما از این قبیل است. مشكلات اروپائى‌ها مثل اتوبوسى است كه زیر بهمن گیر كرده. سالها خود آنها بدون اینكه بدانند، مقدمات این مشكل را فراهم كردند. این فاصله‌هاى طبقاتى، این غلبه‌ى سازوكار ربا در مسائل مادى، این تقویت زورمندان مادى، این نفوذپذیرى از صهیونیستهاى پول‌پرست و مال‌پرست، آنها را دچار مشكلاتى كرده؛ این بهمنى است كه روى سرشان افتاده. بنابراین مشكلات آنها با مشكلات ما خیلى متفاوت است. این هم یك واقعیت است.khamenei_ir

منبع: خامنه ای. آی آر