با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
رباخواری ریشه بحران در نظام سرمایه داری

رباخواری ریشه بحران در نظام سرمایه داری

 

اکونیوز: معاون اوّل رئیس جمهورگفت: نظام سرمایه داری با رباخواری عجین شده و آنچه این نظام را هم اکنون به بحران رسانده، رباخواری است.

 

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، «پرویز داوودی» با بیان مطلب افزود: همین طور که می بینیم مهم‌ ترین علت بحران عظیم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کنونی که نظام سرمایه داری با آن روبه‌روست، بی توجهی به اخلاق، ایمان و معنویت است.

وی، نظام سرمایه داری را عاری از اخلاق و معنویت برشمرد و گفت: با سیاست ‌هایی که نظام سرمایه داری غرب اجرا کرد و با مقررات زدایی و قانون زدایی صورت گرفته و کاهش قوانین نظارتی، رشد حباب گونه را سبب شد که امروز این حباب ها در هم شکسته اند و چنین مشکلاتی برای آنها فراهم شده است.

 

داوودی افزود: به همین علت، نرخ بیکاری روز به روز در نظام سرمایه داری افزایش می یابد، نرخ رشد منفی می شود و ورشکستگی‌ های پی در پی پدید می آید.

 

معاون اوّل رئیس جمهور، مهم‌ترین مصداق بی عدالتی را رباخواری دانست و تصریح کرد: نظام سرمایه داری، با رباخواری عجین شده و آنچه این نظام را هم اکنون به بحران رسانده همین رباخواری است.

 

داوودی، ابعاد بی عدالتی ها را در نظام سرمایه داری سبب به وجود آمدن بحران کنونی دانست و گفت: این بحران ریشه هایی در گذشته دارد، چرا که درک مبانی نظری آنها بر بی عدالتی استوار شده است.

 

معاون اوّل رئیس جمهور ویژگی های تبیین شده در آموزه های شهید مطهری را متمایزکننده نظام جمهوری اسلامی ایران از نظام سرمایه داری برشمرد و افزود: شهید مطهری، این بی‌عدالتی ها را شکافت و نظریه جدید ارائه کرد و به واقع او شهید این ویژگی باارزش، یعنی شکافنده بی‌عدالتی ها بوده است.

 

داوودی گفت: شکر نعمت های کنونی آن است که با تمام قدرت بر روی آموزه های اسلام بایستیم و آنچه را شهید مطهری برای ما به یادگار گذاشته است به معنای واقعی گرامی بداریم.

پس از سخنان معاون اول رئیس جمهور، با حضور داوودی از برگزیدگان سومین دوره جشنواره جایزه مطهر قدردانی شد.

منبع: اکو نیوز