با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

معرفی کتاب

آیت الله محی الدین حائری شیرازی، عضو خبرگان رهبری دو اثر در رابطه با اقتصاد، تحت عنوان «پول رایج جهانی و احیای پول اسلام» و نیز «در اسلام پول نباید کار بکند» تألیف کرد.
آیت‌الله حایری، در این دو کتاب نظریه‌ای بدیع و نو پیرامون نظام پولی و بانکی کشور ارائه و تاکید کرده است که این نظریه، راهکاری عملیاتی برای برچیدن اساس ربا و بهره در سیستم بانکی کشور است.
وی در کتاب اول (پول رایج جهانی و احیای پول اسلام)، به ذکر 10 مورد از تناقضات و مشکلات اساسی پول فعلی که مبتنی بر «اعتبار» است اشاره کرده و در کتاب دیگر (در اسلام پول نباید کار بکند) جایگزینی را برای پول رایج پیشنهاد می کند . به عبارت دیگر این دو کتاب مکمل یکدیگر هستند.
در بخش‌هایی از این دو کتاب آمده است «پول در جامعه مانند جریان خون در بدن است. همانگونه که خون بدون اینکه مصرف شود تمام اعضا و بافت‌ها را به عدالت تغذیه می کند و به حرکت و زایش می کشاند، پول نیز در جامعه بدون اینکه مصرف شود باید به عدالت از کانال طرح ها و برنامه ها به اعضای جامعه برسد و آنها را به تولید و خدمات رسانی بکشاند. وی در این کتاب تاکید کرده است، پول رایج جهانی ملازم با رباست و قانون بانکداری بدون ربا استثناء از قانون حاکم بر بانکداری نیست. با تصویب قانون بانکداری بدون ربا قبول کردیم که از ندار بگیریم و به دارا بدهیم تا فاصله آنها روز به روز بیشتر شود!
آیت‌الله حایری اضافه کرده است، ربا جزء لاینفک پول اعتباری است و بانکداری بدون ربا چیزی جز پذیرش بی ثباتی پول اعتباری و پذیرش بهره و تسلیم در برابر آن نیست.
عضو خبرگان رهبری یادآور شده است، باید پول اسلام را احیا کنیم؛ پول ثابت، اولین چیزی است که باید به عنوان بستر ممنوعیت ربا و رواج قرض الحسنه جا انداخته شود.
علاقمندان به تهیه این دو اثر ارزشمند می توانند با شماره تلفن 7262436-0711 و 09175554510  تماس بگیرند.