با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

ربا همان بهره مرکب است!

ربارابطه  بانک و  ,ربا,  و یا بهره مرکب و رابطه آن با وضعیت امروز دنیا و بردگی مردم دنیا  توسط بانکهای ربوی قوم یهود و ,صهیونیستها, که  یک گرم طلا را در طی 2000  سال به ((2.390.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 تن طلا)) تبدیل کرده اند!

حال چطور می شود یک ,گرم طلا, را به ((2390000000000000000000000000000000000 تن طلا)) تبدیل کرد ؟

محاسبه سود پنج درصدِ یک گرم طلا:

باید ابتدا ضریب رشد سالانه را پیدا کنیم و سپس آن را به توان مدت برسانیم.

فرض کنید مدت زمان برقراری نرخ سود معامله برابر تاریخ مسیحیت باشد ، یعنی دو هزار سال ؛

سود سال اولِ سرمایه ی( یک گرم طلا ) با سود پنج درصد، می شود 5% گرم . میزان رشد هم می شود تقسیم سرمایه سال دوم به سرمایه سال اول .

سرمایه سال دوم مجموع سود و سرمایه است یعنی 5./1= 5% + 1 درصد

حال سرمایه دوم را به اول تقسیم می کنیم :  ((5./1= 1÷5./1)) یعنی سرمایه هر سال در ( 5./1 )  ضرب می شود .

برای دو هزار سال می شود 5./1 گرم به توان 2000 سال این عدد به توان دو هزار می شود :  39/2 با 42 صفر گرم طلا .کافی است سه صفر را کم کنیم و گرم به کیلو گرم تبدیل شود و سپس سه صفر دیگر کم کنیم و کیلو گرم به تن، یعنی   39/2 با 36 صفر  تن طلا ((2390000000000000000000000000000000000 تن طلا))

حال فرض کنید که کل کره زمین از طلا باشد. شعاع کره زمین حدود شش هزار کیلو متر است و حجم آن برابر است با 678240000000 کیلومتر مکعب که البته باید به متر مکعب تبدیل شود. و از آنجا که چگالی طلا 6/19 نزدیک بیست است برای بدست آوردن جرم زمینی که تماماً از طلا است آن را در 20 ضرب می کنیم .

با 21 صفر تن طلا 5648/13 = 20 × 7824/6

جرم زمینی که تمامش از طلا باشد برابر شد با 13564800000000000000000 تن

با تقسیم مقدار جرم سرمایه پس از دو هزار سال به مقدار جرم کره زمینی که تمامش طلاست متوجه می شویم که: برای تأمین سود پس از 2000 سال نیاز به 176000000000000 تعداد کره ی زمین آنهم از جنس طلا داریم. ((یعنی 176000 ملیارد کره ی زمین نیاز داریم)) یعنی اگر جمعیت بشر به ده میلیارد نفر رسید، هر کدام باید هزار کره زمین از طلا به صاحب سرمایه ی اولیه بدهند. و یا به عبارت دیگر اگر سود حاصل از یک گرم طلا با بهره پنج درصد را بین ده میلیارد جمعیت زمین تقسیم کنیم به هر کدام هزار کره زمین از طلا می رسد.

وقتی سود حاصل از یک گرم طلا با نرخ ,بهره, پنج درصد چنین است پیداست اصل معامله چقدر خطرناک است و چنین نیست که اگر اسم ربا را عوض کنیم این امر می تواند عملی باشد یا می تواند علمی باشد .

{ ,رسول الله,، ,امام صادق, علیه السلام و دیگر ائمه، علنی شدن ربا را که طبق آیه قرآن حکم محاربه و جنگ با خدا را دارد را از نشانه های آخرالزمان برشمرده اند}

منبع: بخشی از مقاله درج شده در وبلاگ بیداری اندیشه