با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
رییس بانک مرکزی خود حساب بانکی ندارد؟ چرا؟!

رییس بانک مرکزی خود حساب بانکی ندارد؟ چرا؟!

مرتضی حیدری در برنامه تلویزیونی پایش در تاریخ 19/6/1391 به ذکر یک خاطره از ابراهیم شیبانی، رییس کل اسبق بانک مرکزی می پردازد.

 
حیدری گفت: « آقای شیبانی (رئیس کل بانک مرکزی دوران اصلاحات) به من گفته بود که پول در بانک های ایران نمی گذارد (در بانک حساب ندارد) چرا که اعتقاد دارد سیستم بانکی ایران به دلیل ربوی بودن شبهه ناک است. این موضوع را  خصوصی گفتند و وقتی آن را رسانه ای کردم از من گلایه کرد. » او در ادامه به این نکته اشاره کرد که دیگر چند سالی از پایان ریاست شیبانی در راس بانک مرکزی می گذرد و تکرار دوباره آن ایرادی ندارد. 

نکته: آقای شیبانی به خاطر ربوی بودن در بانک حساب نداشت چطور خودش رئیس نهادی بود که به مردم ربا می داد؟؟!!. این یک تناقض بزرگ است.اگر بانک ربوی است پس چرا آن را مدیریت می کرد؟؟!! 

وقتی رئیس بانک مرکزی کشور می گوید بانکداری ربوی است چرا عده اصرار دارند این حرف را نادیده بگیرند؟؟!! وقتی مراجع تقلید به صراحت می گویند 80 % اقتصاد کشور دچار رباست چرا شعار بانکداری اسلامی می دهند؟؟!! در این جا باید گفت چرا مسئولان ما که می دانند سیستم بانکداری ما ربوی است جلوی آن را نمی گیرند؟ و چرا قانون بانکداری بدون ربا در کشور اجرایی نمی شود؟!!! 

منبع: اقتصاد اسلامی