با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
مضاربه‌ای در کار نیست، مبارزه با شرع است!

مضاربه‌ای در کار نیست، مبارزه با شرع است!

آیت الله مظاهری ربا مبارزه با شرع آیت الله مظاهری ربا مبارزه با شرعبا تشکر از حجت الاسلام علی قدردان