با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
سرمایه فقط پول نیست!

سرمایه فقط پول نیست!

سرمایه گذاری سرمایه یعنی ایمان

اگر ما گرسنه باشیم و پیاده راه برویم و منزوی باشیم و به طرف خودکفایی حرکت کنیم، این بهتر از این است که وابسته و مرفه باشیم.و مهم این است که اعتقاد به آن نیت و ارزشهای اسلامی و استقلال اقتصادی پیدا کنیم.

۳۱ شهریور ۱۳۶۱ امام خمینی (ره)

منبع: پروژه سرمایه ایرانی