با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
مقایسه اقتصاد ربوی و اقتصاد اسلامی

مقایسه اقتصاد ربوی و اقتصاد اسلامی

اقتصاد ربوی -غنی زادهeghtesad-islami-9212               طرح  و ایده: آقای خسرو غنی‌زاده