با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
سرطان اقتصادی

سرطان اقتصادی

سرطان اقتصادی

طرح سرطان اقتصادی
طراح عکس نوشت:میلاد ذوالفقاری
برگرفته شده از کتاب خطوط اساسی اقتصاد اسلامی آیت الله مکارم شیرازی