با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

مبانی تاسیس بانکداری اسلامی

در راستای تاسیس یک بانکداری اسلامی لازم است که به نکات مهمی توجه داشته باشیم . ما این مجمومه نکات را در چهار مبحث:

  1. ماهیت  پول
  2. کارکرد پول
  3. عقود اسلامی
  4. شناخت انواع مشارکت
  5. راهکار پیشنهادی ما

بررسی خواهیم کرد.

نویسنده  دکتر سید محسن علوی
منبع: پول اسلامی
دریافت به صورت PDF: اینجا