با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
عقیم‌سازی تحریم‌های مالی و پولی

عقیم‌سازی تحریم‌های مالی و پولی

الف: قاعده جنگ: «پر اهمیت‌ترین بخش یک جنگ، حمله به «استراتژی» دشمن است» (سون تزو).

با توجه به این قاعده، شناخت دشمن به عنوان گام اول در آنالیز صحنه به شمار می­رود چرا که:

قاعده جنگ: «کسی که خود و دشمنش را بشناسد اگر در 100 جنگ نیز شرکت کند در خطر نخواهد بود». (سون تزو). و سپس شناخت استراتژی های او در گام دوم خواهد بود، آنگاه حمله به استراتژی دشمن در گام سوم؛ بدیهی است هنگامی که دشمن از استراتژی تحریم‌­های پولی استفاده می کند، توجه داشتن به این نکات الزامی است:سرکار خانم هاله اسماعیل نژآد

1-      نظامات پولی و مالی غرب شیرازه­ی کاپیتالیسم را رقم می­زند بنابراین شناخت دقیق این نظامات ما را با ماهیت حقیقی سرمایه داری لیبرال آشنا می­سازد.

2-      شناخت پول و ماهیت آن 60درصد شناخت اقتصاد لیبرالی است.

3-      Interest، بهره و یا همان «ربا» در اقتصاد لیبرالیستی به معنای قیمت پول یا هزینه­ی فرصت از دست دادن پول است. به این معنا که اگر ما پولی را از دست بدهیم چه چیزی جای آن را برای ما پر می­‌کند.

4-      Economic Engineering، مهندسی اقتصادی علمی است که در آن به کنش­ها و واکنش­های «ربا» به عنوان موتور اقتصاد می­پردازد.

5-      Bank، بانک نهاد تنظیم کننده­ و اجرایی پول به شمار می­رود.

ب: اساس تحریم بر یک عامل است: نیاز و ضعف طرف مقابل، بنابراین برای حمله به استراتژی دشمن نخست باید تحریم را عقیم ساخت. چه زمانی یک تحریم از اثر می افتد؟ زمانی که نیاز کشور به آن چیز مرتفع شده و دیگر مبدأ ضعف قلمداد نگردد. چرا که ضعف زمینه ساز آسیب و آسیب دروازه­ی ورود تهدید بیرونی خواهد بود. بنابراین استراتژی عقیم سازی به عنوان استراتژی مقابله، تحریم ها را از کارایی می­اندازد و از طرف دیگر ما را در مقابل تحریم های گوناگون مصون می‌­سازد.

1-     تحریم های پولی و بانکی نشان دهنده ی ضعف ما در حوزه­ی زیرساخت های اقتصادی است که اولویت کشور باید در رفع آن ها قرار بگیرد.

2-     مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان بر تفقه اسلامی در خصوص بانک تأکید نمودند و این یعنی بانک عامل ضعف ماست. توجه به این استراتژی کلان نشان می دهد که ایشان بنیان های نظام اقتصادی آدام اسمیتی موجود را نشانه رفته اما به دلیل عدم تئوریزه شدن توسط نخبگان اقتصادی دچار کم لطفی شده است.

3-     نظام اقتصادی کشور نسخه­‌ی دست صدم اقتصاد لیبرالی است به صورتی که پول و ربا را با همان مفاهیم غربی فهم نموده و اقتصاد ایران را به آن وسیله مهندسی می­‌نماید.

4-     راه عقیم سازی تحریم پولی و مالی این است که عامل ضعف یا همان پول و بانک از اساس مورد مداقه­ی فلسفی قرار گیرد.

5-     از آنجایی که «رباخواری جنگ با خداست» و رباخوار قطعا بازنده­‌ی میدان جنگ است. می توان علاوه بر آثار زیانبار تحریم­‌های مالی و پولی، خسران دنیوی و اخروی این نظام مالی و پولی را به آن افزود.

    بنابراین مادامی که ماهیت پول و بانک کنونی به همین شکل باقی بماند هم بزرگترین عامل ضعف و نقطه‌­ی­ آسیب پذیر ما به­‌شمار می­رود و هم بر اساس بند 5 فروپاشی مالی اقتصاد کشور را گریز ناپذیر می­‌نماید. عقیم سازی تحریم­‌ها زمانی است که نظام مالی و پولی ربا محور کنونی را در هم شکند و به جای آن نظام اسلامی برکت مبنا را جایگزین نماید.

نویسنده: هاله اسماعیل‌نژاد