با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

اقتصـاد حـرام در اِکانـو تـروریسـم

اکانو تروریسم یا تروریسم اقتصادی، عبارت است از یک توطئه و یا طرح از پیش تعیین‌شده، علیه مردم و یا یک دولت، با هدف تضعیف، تخریب و یا انهدام ساختار و تشکیلات اقتصادی آن مردم یا دولت. در اکانو تروریسم، کلیه‌ی شاخه‌ها و کارکردهای اقتصاد، اعم از مبادلات پولی و مالی و یا شبکه‌های بانکی، بورس، بیمه و یا سیستم‌های اعتباری اقتصاد، و حوزه‌های کلیدی معادن، صنعت و تجارت گروه هدف، مورد هجمه قرار می‌گیرد. اکانو تروریسم، در تقسیم‌بندی تروریسم بر طبق صلابت ترور، یکی از حوزه‌های ذیل تروریسم نیمه‌سخت است و در تقسیم‌بندی بر طبق عامل ترور، عموماً ذیل تروریسم دولتی قرار می‌گیرد تا تروریسم غیردولتی؛ چرا که عموماً عامل آن، دولتی است که علیه یک مردم و یا یک دولت دیگر، اقدام می‌کند.

دیده شده است که گاهی تنها سیستم اقتصادی گروه هدف، مد نظر نیست و با تلفیق تروریسم اقتصادی با دکترین شوک و بهت، و یا سایر دکترین‌های نظامی، تضعیف و تخریب سیستم اقتصادی گروه هدف، در راستای فلج سیستمی و در نهایت حذف کامل گروه هدف، در دستور کار عامل ترور قرار می‌گیرد.

اقتصـاد حـرام در اِکانـو تـروریسـم

برای دانلود مقاله روی عکس بالا کلیک کنید

 منبع: مرکز تحقیقات پیشرفته ضد تروریسم