با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
آیات ربا در قرآن

آیاتی از مصحف شریف که در مورد رباست را برای شما دوستان جمع کرده ایم با هم می شنویم: بحرب من اللهسوره مبارکه بقره آیه شریفه 275   سوره مبارکه بقره آیه شریفه 276   سوره مبارکه بقره آیه شریفه 278   سوره مبارکه بقره آیه شریفه 279   سوره مبارکه نسا آیه شریفه 161   برای دیدن متن آیات آیات آیکن مقابل هر آیه را فشار دهید برای دیدن ترجمه در سایت تنزیل از قسمت translation یکی از ترجمه های فارسی را انتخاب کنید