با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
گفتند که این بهره بانکی است، ربا نیست!

گفتند که این بهره بانکی است، ربا نیست!

شعر طنز آقای سعید طلایی در محضر آیت‌الله العظمی امام خامنه‌‌ای

فکرم همه جا هست، ولی پیش خدا نیست سجاده زردوز که محراب دعا نیست از شدت اخلاص من عالم شده حیران تعریف نباشد، ابداً قصد ریا نیست! از کمیت کار که هر روز سه وعده از کیفیتش نیز همین بس که قضا نیست یک ذره فقط کُندتر از سرعت نور است هر رکعت من حائز عنوان جهانی است! آقا اینجای شعر با لخند می‌گویند: باید در کتاب گینس ثبت کنید! و جمع می‌خندد. این سجده سهو است؟ و یا رکعت آخر؟ چندی است که این حافظه در خدمت ما نیست ای دلبر من! تا غم وام است و تورم محراب به یاد خم ابروی شام نیست هر سکه که دادند دو تا سکه گرفتند گفتند که این بهره بانکی است، «««««ربا»»»»» نیست! از بس که پی نیم وجب نان حلالیم در سجده همان رونق اگر هست، صفا نیست به‌به، چه نمازی است! همین است که گویند راه شعرا دور ز راه عرفا نیست

پیوند به این شعر در پایگاه خامنه‌‌ای.‌آی‌آر

کلیپ تصویری همین شعر