با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
نشان اهدایی به جنبش

نشان اهدایی به جنبش

نشان ربانشان طراحی و هدیه شده توسط یکی از اعضا جنبش از قم به پایگاه جنبش