با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
ورطه ربا

ورطه ربا تجارترسول الله: هرکه بدون دانستن احکام شرعی تجارت کند به ورطه ربا می‌افتد