با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
مستند کوتاه پیدایش بانک

مستند کوتاه پیدایش بانک

پیدایش بانک‌ها با فرهنگ و ایدئولوژی یهودی گره خورده است، به طوری که آن‌چنان که یهودیان اعتقاد دارند به غیر یهودیان می‌توانند ربا دهند؛ پس آن‌ها سیستم مالی‌ جدیدی را رقم زدند که بتوانند با استفاده از این اصل با گرفتن سود از غیر یهودیان به ثروت‌های خود اضافه کنند. در این مستند کوتاه نگاهی گذرا داریم به نحوه‌ی تشکیل و خواستگاه بانک‌ها و همچنین عمق نفوذ این نهادهای تجمع ثروت در جامعه‌ی امروز ایران را بررسی کوتاه نموده‌ایم.
 
 

ویدیوها