با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
رشد 36%+ ربا در يك سال

رشد 36%+ ربا در يك سال

bank36بانك مركزي در تاريخ 93/7/3 آماري ارائه كرد كه تعجب همه را برانگيخت. در حال تحليل اين آمار هستم و به نكات قابل تاملي برخوردم. مثلا اينكه در 93/3/28 يعني حدود 100 روز قبل از اين ادعا، سال پايه ي آماري بانك مركزي از 76 به 83 تغيير كرده است. منبع بانك مركزي

جالب است بدانيد ، بانك مركزي سالي را پايه ميگيرد كه آمار بر وفق مرادش درآيد. يعني چيزي را ثابت ميگيرد كه در واقع متغير اصلي ست.

تحقيقات من با ثابت گرفتن طلا در حال انجام است و به زودي منتشر ميگردد. اما فعلا يك نمونه از افتخارات دولت را در جدول زير ملاحظه فرمائيد.

bank36اين جدول اصلي رشد اقتصادي ست كه از خبر 93/7/3 سايت بانك مركزي دريافت شده است.

منبع: بت شکن