با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

بالاترین خواری

امام باقر(ع):

هیچ خوارى و ذلتى مانند خوارى طمع نیست.

تحف العقول، ص286.