با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

فراخوان برای بررسی 30گزاره در بانکداری اسلامی

همه صاحب نظران بانکداری اسلامی متفق القولند که نظام پولی رایج درجمهوری اسلامی نیاز مند اصلاحات اساسی است .

تاکنون تلاش های بسیاری برای تبیین این اصلاحات انجام شده است و صاحب نظران زیادی ارائه طریق نموده اند. ضمن احترام به همه این صاحب نظران ، نویسنده این سطور به عنوان یکی از فعالان این عرصه برخود لازم می دانم که دیدگاه خود را به صورت فشرده و خلاصه در اختیار صاحب نظران و اندیشمندان بانکداری اسلامی قرار دهم .

البته برای فشرده سازی مطالب لازم بود که از ویرایش مقاله ای مطالب فاصله گرفته و در قالب گزاره های معین و مشخص دید گاه خود را تقدیم صاحب نظران نمایم . ولی بسیاری از این گزار ها توسط بسیاری از صاحب نظران در مقالات و کتب گوناگون مورد قبول و تاکید قرار گرفته و از این لحاظ نویسنده خود را مدیون انها می داند هر چند به دلیل طولانی شدن متن از ذکر منابع خود داری شده است . اما تفاوت های اندکی در بعضی دیدگاه ها وجود دارد که لازم است به درستی شناسایی شده و این تفاوت ها مورد ارزیابی قرار گیرد .

اینجانب از صاحب نظران محترم خواهشمند است در راستای اصلاح نظام پولی و بانکی ایران اسلامی گزاره های تقدیمی را ارزیابی کرده و اعلام نمایند که با کدام گزاره مخالفند و با ذکر دلایل ، دیدگاه خود را در قالب گزار های اصلاح شده ارائه نمایند .

پیشاپیش از همکای اساتید محترم و صاحب نظران عزیز کمال تشکر را دارم .

والسلام سید محسن علوی

 

 

سی گزاره در بانکداری اسلامی

 به نظر ما برای بهود نظام پولی در کشور های اسلامی لازم است که واقعیت های مرتبط با بانکداری اسلامی را به درستی بشناسیم به نظر ما این گزار ها و واقعیت ها عبارتند از:

 

 1. نظام مالی جدید بدون موسسات پولی به عنوان واسطه مالی غیر قابل تصور است.
 2. افراد با هدف کسب سود از دارایی های پولی خود ، وجوه را اختیار موسسات پولی و بانکها می گذارد و این خواهش یک خواهش مشروع و مقبول است . بعضی افراد فکر می کنند که در موسسات پولی اسلام نباید هیچ سودی به سپرده گذار پرداخت شود اما این دیدگاه از پایه و اساس اشتباه است . پول افراد هم جزیی از دارایی آنان است و طبیعی است که انتظار سود داشته باشند. حکومت اسلامی وظیفه دارد که امکان کسب سود مشروع از دارایی های پولی را برای افراد جامعه ممکن سازد .
 3. در فرایند جابجایی پول در نظام بانکی همواره دو عقد جاری می گردد عقد در یافت پول و عقد پرداخت پول .
 4. بیشتر صاحب نظران اقتصاد اسلامی در جهت بهبود اجرای بانکداری اسلامی در پی بهبود اجرای عقد دوم هستند اما برای اصلاح و بهبود اجرای بانکداری اسلامی به بهبود و اصلاح عقد اول یا همان عقد دریافت پول چندان توجهی ندارند .
 5. ما به نظر ما مشکل اصلی نظام پولی اسلامی و علت اصلی نارضایتی مردم از این نظام پولی ثانویه به انتخاب نکردن عقد مناسب برای دریافت پول در قدم اول است. تاثیر عقد اول (عقد دریافت پول )در نظام پولی اسلامی آنست که جایگاه سپرده گذاران را در نظام پولی کشور مشخص می نمایید و تببین کننده حقوق سپرده گذار در نظام پولی کشور است .
 6. بطور کلی 4 عقد در هنگام دریافت پول در نظام بانکی می تواند اجرا گردد این عقود عبارتند از 1- قرض الحسنه 2- امانت 3- عقود معاملاتی (بیع) 4- عقد مشارکت .
 7. عقد قرض الحسنه عقد ایده الی برای دریافت پول نیست . چون در عقد قرض الحسنه بانک نمی تواند به سپرده گذار سود پرداخت کند و مجبور است برای جذب سپرده گذار از فرایند جایزه استفاد ه نماید. اما این جوایز در سالهای گذشته آسیب بسیاری به فرهنگ جامعه زده است . البته در دریافت قرض الحسنه ای پول ، سپرده گذار می تواند نحوه هزینه کرد را شرط نماید اما در عمل از این حق در جمهوری اسلامی استفاده نشده و عملا دست بانکها در هر نوع هزینه باز گذاشته شده است. شاید اگر این شرط اعمال می شده مشکلات دریافت قرض الحسنه به مراتب کمتر بود .
 8. در جمهوری اسلامی اصلی ترین عقد دریافت پول عقد امانت است اما عقد امانت هم عقد مناسبی برای دریافت پول نیست . در سیستم پولی که همه ساله اخبار اختلاس آن پخش می گردد چرا باید مردم را مجبور کرد که بر اساس عقد امانت خود را در اختیار سیستمی که امین نیست بگذارند . به عبارت دیگر بر اساس عقد امانت نظام پولی خود را موظف نخواهد دانست که بهترین خدمات را به سپرده گذار پرداخت نماید . چرا که در دریافت امانی پول ، سپرده گذار نمی تواند نظام پولی را برای بهبود مدیریت پرداخت ها تحت فشار قرار دهد . و نظام پولی موظف به پاسخ به سپرده گذار نیست.
 9. استفاده از عقد بیع در دریافت پول به آن معنی است که در لحظه مراجعه ، بانک در مقابل دریافت پول از فرد ، اوراق بهاداری را به او می فروشند این اوراق در نظام پولی به صکوک معروف شده و توانسته در سالهای گذشته از رونق زیادی بر خوردار باشد و بانکداری اسلامی را بسیاری از کشور ها دچار تحول نماید . افزایش قیمت این اوراق یا سود تعلق گرفته به این اوراق بهادار فرایند کسب سود از دارائی های نقد می باشد.
 10. این اوراق بهادار بر حسب نوع هزینه نمودن پول به انواع مختلف مانند اوراق اجاره ، اوراق مرابحه ، اوراق جعاله یا اوراق مشارکت معروف شده اند . اما در باطن کار باید انها را اوراق مشارکت در پرداخت های اجاره ای، یا در پرداختهای مرابحه ای (فروش اقساطی) یا در پرداخت های جعاله ای و یا اوراق مشارکت در پرداختهای مشارکتی دانست . در واقع باید همه انواع صکوک را در ذات خود اوراق مشارکتی دانست . که برای پرداختهای خاص اختصاص یافته است .
 11. با توجه به انچه در رابطه با خرید و فروش انواع اوراق مشارکتی با نام صکوک در روش سوم دریافت پول گفته شد ، عملا با خربد اوراق صکوک راه کار چهارم یا همان دریافت مشارکتی وجوه هم تحقق یافته است . دارنده صکوک در واقع شریک تمام افراد دیگری است که آن نوع صکوک را خریداری کرده اند . به عبارت دیگر خریداری صکوک بهترین نوع مشارکت خواهد بود و باید به عنوان بهترین راه اصلاح نظام پولی مد نظر قرار کیرد .
 12. دو نوع صکوک از نظر نحوه تولید قابل تصور است . صکوک داخل بانکی و صکوک خارج بانکی .
 13. صکوک خارج بانکی باید در قالب پروژه یا مالکیت یک شرکت سهامی تعریف شوند .
 14. صکوک داخل بانکی می توانند در قالب صندوق های مشارکت در زیر مجموعه بانک تعریف شوند . در صکوک داخل بانکی تاسیس صندوق حکم اجرای پروژه را پیدامی کند . صکوک داخل بانکی از ان جهت که توسط خود بانک تولید می شوند و به کمک ان بانکها می توانند پرداختهای خرد متعدد داشته باشند ارجحیت دارند .
 15. صندوق های تاسیس شده برای انتشار صکوک داخل بانکی برای تبیین درست فریند مشارکت ، باید دارای اساسنامه و مرامنامه معین بوده و همچنین دارای شخصیت حقوقی و حسابداری مستقل از بانک باشند و البته توسط بانکها بر طبق اساسنامه بر اساس یکی از عقود شرعی مانند جعاله یا امانت مدیریت خواهند شد .
 16. وجوه حاصل در صندوق های مشارکت بانکی به طور کلی می توانند به 3 گونه پرداخت شوند :1-پرداخت های مشارکتی 2-پرداختهای معاملاتی3-پرداختهای قرض الحسنه یا امانی
 17. پرداختهای مشارکتی در دو قالب مشارکت سهامی و مشارکت غیر سهامی قابل انجام است . مشارکت سهامی بخصوص در شرکتهایی مانند سهامی عام دارای هزینه معاملاتی کم ، اما مشارکت غیر سهامی به علت عدم تقارن اطلاعات در عمل دارای اشکالات جدی است . این نوع مشارکت اگر بخواهد به درستی انجام شود نیازمند استخدام کارمندان و کارشناسان زیادی برای نظارت بر فرایند مشارکت است و عملاً هزینه معاملاتی عقد مشارکتی بالا بوده و احتمال بروز خطر اخلاقی بسیار زیاد است و تنها در قالب پروژه های بزرگ توجیه اقتصادی دارد .
 18. پرداختهای معاملاتی در قالب فروش اقساطی برای بسیاری از افراد فعال در فعالیت های اقتصادی مناسب خواهد بود . صندوق های مشارکت در فروش اقساطی هم می تواند سود خوب و مشروعی را برای افراد فراهم نماید و عملا هزینه معاملاتی آن هم پایین است . اما این نوع فروش نیازمند اعمال نرخ های معین از افزایش قیمت است که انها را تا حدود مشابه بانکداری رایج در غرب نموده است. هر چند از نظر شرعی بر این کار ایرادی وجود ندارد .
 19. سومین نوع پرداخت در صندوق های مشارکت پرداختهای قرض الحسنه است در نظام پولی اسلامی مظلوم واقع شده است و البته به نظر ما ابن بزرگترین ظلمی است که در حق بانکداری اسلامی روا داشته شده است و به نظر ما اصلاح بانکداری اسلامی بدون رفع این ظلم ممکن نخواهد شد .تمام تلاش ما احیا و اجرای این نوع پرداختها در نظام پولی کشور های اسلامی است .
 20. بعضی از صاحب نظران اسلامی مشارکت در پرداختهای قرض الحسنه را کار نمی دانند و سود ناشی از این مشارکت را جایز نمی شمارند . اما ما معنقدیم این کار یکی از از بهترین کار هایی است که هر مسلمان می تواند به انجام برساند. البته ما هم معتقدیم در صکوک قرض الحسنه ( صکوک صندوق مشارکت متکی بر پرداخت های قرض الحسنه) صندوق نمی تواند و نباید به خریداران اوراق سود ریالی پرداخت نمود ، اما این به معنی ان نیست که تاسیس این صندوق شرعی نیست و یا انکه صندوق حق ندارد به سهام داران و شرکای خود هیچ گونه منفعتی برساند .
 21. صندوق های مشارکت متکی بر پرداختهای قرض الحسنه هنگامی مورد استقبال جامعه قرار خواهد گرفت که خریدارن اوراق صندوق به نسبت مبلغ و مدت مشارکت خود از امتیاز دریافت وام های بدون سود صندوق بر خوردار شوند . در واقع سود این صندوق همان امتیاز وام قرض الحسنه صندوق خواهد بود .
 22. دارندگان صکوک قرض الحسنه ( صکوک مشارکت در پرداختهای قرض الحسنه) خواهند توانست در ابتدای هر ماه برای دریافت امتیاز مشارکت در صندوق به بانک مدیریت کننده صندوق مراجعه نمایند . اوراق امتیاز درحکم اوراق دین صندوق در پرداخت وام قرض الحسنه به دارندگان اوراق است .
 23. با ایجاد و تولید صکوک قرض الحسنه (صکوک مشارکت در پرداختهای قرض الحسنه) نوع دیگر از اوراق بهادار به نام صکوک امتیاز تولید خواهد شد که نشان دهنده مقدار سودی است که مالکان این اوراق از مشارکت خود دریافت خواهند شد .
 24. با تاسیس و رواج صکوک قرض الحسنه و صکوک امتیاز وام قرض الحسنه، بانکها با نرخی به نرخی به نام بهره خداحافظی خواهندکرد و نیازی به دخالت شورای پول و اعتبار و تعیین نرخ بهره نخواهند داشت .
 25. بعضی افراد فکر می کنند که نظام پولی وظیفه دارد که به افراد جامعه وام قرض الحسنه پرداخت نماید اما به نظر ما نظام پولی اسلامی وظیفه دارد که امکان دریافت وام قرض الحسنه را برای افراد جامعه فراهم کند . افراد در طرح ما می تواننند با ذخیره سازی امتیاز های خود و یا قرض دادن آن به افراد دیگر امکان دریافت قرض الحسنه را برای خود و دیگران ممکن سازند .
 26. خرید و فروش صکوک امتیاز و کشف قیمت تعادلی آن می تواند سبب تعادل در بازار پول و به طبع آن در سایر بازارها گردد .
 27. صکوک امتیاز ابزار مناسبی در دست بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی کشور خواهد بود . و با خرید و فروش ان میتواند نقدینی اقتصاد را مدیریت کند.
 28. شورای پول و اعتبار در اقتصاد اسلامی نباید نرخی را به نام نرخ سود به بانکها اعلام نماید . و تنها باید نرخ کار مزد بانکها را معین نمایند . اعلام نرخ سود بازمانده از تفکر ربوی در اقتصاد اسلامی است .
 29. کاهش ارزش پول در اقتصاد کشور ها سبب شده که فرایند قرض دادن پول در طی زمان کاهش یابد اما دولت اسلامی وظیفه دارد که برای این مشکل چاره ای بیندیشد. یکی از این چاره ها ، رواج اوراقی است که ارزش ان در طی زمان کاهش زیادی پیدا نکند اوراق امتیاز وام قرض الحسنه می تواند یکی از این اوراق باشد.
 30. صندوق های مشارکت بین صندوقی متکی بر پرداختهای قرض الحسنه در زیر مجموعه بانک مر کزی می توانند تعریف وتاسیس شوند و از این طریق اوراق امتیاز مشارکت بین صندوقی تولید گردند از طریق این اوراق بانک مرکزی می تواند بر میزان نقدینگی تاثیر گذار باشد .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

 1. آقاي برادر سيد محسن علوي عزيز
  بعد از گذشت چند ماه هيچ توضيحي نداده ايد. حداقل جواب سلام را ميداديد.
  به هر حال التماس دعا.

  1. با پوزش من مطلع از نقد دوستان محترم نبودم و شاید مناسب بود که دوستان مدیر سایت با پست الکتدونیک مر از نقد شما با خبر می کردند.

   1. اگر شما در زیر دکمه ارسال نظر تیک باخبر شدن از نظرات بعدی را فعال کنید به طور خودکار برایتان ایمیل آگاه سازی ارسال می‌گردد و به علت اذیت‌ کننده بودن ایملها ما نمی‌توانیم بصورت پیشفرض برای همه این گزینه را فعال کنیم. هرکس تمایل دارد باید راسا این تیک را بزند.

 2. سلام
  باتشکر
  از جوابها و نقد اقای بت شکن تشکر میکنم
  چرا بعضیها هنوز فکر میکنند میشود بانک را اسلامی کرد ویا نه بدون ربا کرد؟!؟
  آیا میشود گوشت خوک را آن هم با تمام شرایط(به آن غذای حلال بدهند تا فربه شود و بعد ان را با تمام شرایط ذبح شرعی کرد و …) حلال کرد؟!؟

  به امیرالمومنین علی علیه السلام خبر دادند که عده ای به سبک جاهلیت دور هم جمع شدند وسر سرعت کشتن شتر وتعداد آن با هم شرط بستند که هر کس سریع تر این کار را انجام دهد پول شترها را آن شخص باخته حساب کند {شاید در بعضی جاها دیده باشید طرف میاید سر تعداد ترکوندن کمپوت نوشابه ویا سر خوردن آن به تعداد با هم شرط میبندند بازنده باید پول همه را پرداخت کند}.
  وقتی این خبر به امیرالمومنین رسید دستور داد بروند سریع آن شترها را بگیرند و بسوزانند.
  چون آن شترها به نیت قمار ذبح شده بودند (حتی اگر شرایط ذبح اسلامی و شرعی رعایت شده باشد) دستور داد آن شترها را بسوزانند.
  دیکه نگفت مثلا کشتن که کشتن حیف این گوشت شتر
  نمیدونم مثلا اسراف میشه و…..!!!!!

  بعضی ها هنوز فکر میکنند مشکل اسم بانک !و شتر! و خوک!و… است!
  نخیر قربان مشکل نیت و محتوای آن است !
  حالا هی بعضی بشینند برای سرو گوشت خوک (بانک) کلاه شرعی درست کنند
  مشکل ریشه ای خراب است

  1. يك مثال اختراع كرده ام حال كنيد؛
   .
   قرض الحسنه در بانك؛ مثل نمازخانه است در كاباره.
   .
   حالا خودتان “بانك قرض الحسنه” را ترجمه كنيد.

   1. من ترجمه ام خوب نیست ولی فکر کنم میشه:
    کاباره نمازخوانها

 3. گزاره ي 1 و 2 مبناي شكلگيري 28 گزاره ي بعدي ست. وقتي مباني غلط باشد دستورالعمل ها هم رد ميگردد.
  .
  اما ذكر چند نكته خالي از لطف نيست :
  .
  1- اينكه گفته ايد قرض الحسنه و امانت عقود خوبي نيستند ، به خاطر ذات اين سيستم است كه قابل اسلامي شدن نيست. قرض الحسنه در بانك دقيقا معادل نمازخانه در كاواره است. هر چه دستور بدهيد و حرص بخوريد جور در نميآيد.
  اساسا بانك براي سود كار ميكند؛ اما قرض الحسنه صرف نظر از سود است و اين يعني تناقض.
  .
  2- اوراق قرض الحسنه در عالم واقع مانند اوراق مسكن هستند و البته با قيمت بالاتر معامله ميشوند چون تفاوت سود بانك با سود صفر اين اوراق قيمتشان را بالاتر ميبرد. حتما تائيد ميكنيد كه حيله ي رباست.
  .
  3-در گزاره ي 29 فرموده ايد كه كاهش ارزش پول موجب ضعيف شدن قرض شده است. دقيقا نكته ي كليدي همين جاست. كاهش ارزش در پول اعتباري بروز ميكند و موجب تورم و ربا و بيكاري و دلالي و نوسان و هزار مشكل ميگردد. راه حلش هم پول ثابت است كه ارزشش كم نشود. طلا و نقره در اسلام اين مسئله را حل كرده است.
  .
  4- در بسياري از گزاره ها صرفا پيشنهادات اقتصادي ست و فقط پسوند اسلامي را به آن افزوده ايد. البته متاسفانه در سيستم بانكي جز اين راه ديگري وجود ندارد.
  .
  5- به نظر ميرسد دغدغه ي احياي قرض الحسنه داشته باشيد. لطفا دو نكته را مدنظر بگيريد.
  اولا : اساس قرض الحسنه اي كه 18 حسنه دارد و ارزشش بيش از صدقه است بر مبناي گذشت از سود شخصي براي حل مشكل ديگران بنا شده است. پس به دنبال احياي قرض با نگاه سود محور نباشيد. البته قبول دارم كه ضرر هم بر قرض دهنده روا نيست و در واقع بانك مركزي مديون كسري اموال قرض دهنگان است.
  اگر توانستيد صدقه را با نگاه سودمحور غربي احيا كنيد قرض را هم خواهيد توانست.
  ثانيا : قرض الحسنه بدون مشكل در صنف طلا و جواهر رايج است. طلا قرض ميدهند و طلا پس ميگيرند. بدون مشكل. براي دير و زود شدن بازپرداخت هم خيلي فشار نميآورند. شما هم تجربه كنيد.
  .
  سيد جان علوي التماس دعا

  1. سلام اینکه من گفته ام انست که قرض الحسنه عقد مناسب برای در یافت پول نیست ام تاکید دارم که پیمان مورد علاقهم من در پرداخت وجوه است نه از ان جهت که که موسسه پولی کار خبری انجام دهد بلکه از ان جهت که هزینه معاملاتی ان پاببن است و کاهش هزینه معاملاتی کار امدی موسسه پولی را افزایش می دهد. من معتقدم که کار خبر در بیرون بانک و بین افراد جامعه رخ می دهد .افراد باید به هم قرض الحسنه بدهند نه پول بلکه امتیاز دربافت پول بر اساس عقد قرض الحسنه.
   اما در مورد بر گستن به سیستم پول فلزی یا به عبارت بهتر پول با ارزش ذاتی باید بگویم این حالت نه ممکن و نه مطلوب و نه عاقلانه می باشد تجربه جهانی هم این را نشان می دهد هر چند شما به این تجربه ها اعتقادی ندارید.
   اما باید توجه داشته باشید که پول اعتباری ماهیت بسیار پیچیده دارد که توضبح ان در این مختصر نمی گنجد اینکه اسلام با کدام جوانب و پیچیدگی مشکل دارد نیازمند تفکرات عمیق است .
   اینکه من تاکید داریم پول اسلام باید اوراق دارایی ملت به حساب اید نه اوراق بدهی دولت ریشه در همین مباحث دارد .

 4. در گزاره ی 2 که مبنای بقیه ی گزاره هاست تنها دلیلتان برای توجیه سودآوری پول، دارایی بودن آن است که دلیل منطقی ای هم نیست. مگر هر دارایی باید سود اقتصادی داشته باشد؟
  اما من گزاره 2 را از منظر فقها، عقود اسلامی و عقل بررسی میکنم و متقابلا از حضرتعالی درخواست پاسخ دارم :
  .
  1) فقها
  حضرت امام فرمودند : در اسلام پول کار نمیکند. یعنی ارزش افزوده باید از کار حاصل شود نه از سرمایه. نظرات سایر علما هم در دسترس است و با گزاره ی 2 تناقض دارد.
  .
  2) عقود اسلامی
  در اسلام پول اعتباری وجود نداشته است. کالا با کالا مبادله میشده که یکی از کالاها معمولا سکه های طلا و نقره بوده است.
  (این مبادله تورم ندارد چون همیشه عرضه و تقاضا همزمان و برابر است)
  اما مدعیان بانکداری اسلامی میگویند، عقود مبتنی بر پول ثابت را میتوان در پول اعتباری هم جاری نمود.
  اینکه یک موسسه ای وجود داشته باشد که پول را با اهرم تشویقی سود تضمینی، تجمیع کند و سپس به درخواست کنندگان با درصد بیشتر پرداخت کند اصلا موضوعیت نداشته و ربای مبین است.
  مجبورند دست به دامن عقود اسلامی شوند و دوباره تناقضات بروز میکند.
  شراکت سرمایه + کار و ایجاد ارزش افزوده مشروع است. اما این مشروعیت همراه با خطرپذیری ست.
  در شراکت ضمانتی وجود ندارد. اگر تضمینی شد رباست.
  البته در قرض ضمانت هست، ولی ارزش افزوده مادی وجود ندارد.
  جریمه ی تاخیر ربای قطعی ست که دوباره با کلاه شرعی اجرا میگردد.
  در قراردادهای مبلغ ثابت مثل اجاره و تقسیط هم واقعی بودن معامله شرط است. یعنی مثلا در وام اقساطی خودرو، بانک باید واقعا خودرو را بخرد و بفروشد که اینگونه نیست و در بهترین حالت وام گیرنده کالا را خریده است.
  .
  3) عقل
  اگر جامعه ای کسب سود از پول را مشروع بداند، مسلما همه ی محاسبات اقتصادی خود را برمبنای سود پول انجام میدهد. الان همه ی دنیا همینطور شده است. نرخ بهره ی اعلامی از طرف بانک های مرکزی مبنای گردش های اقتصادی ست و بر قیمت نان سفره ی ما هم تاثیرگذار است. چون اکثریت دنیا سود پول را مشروع دانسته اند.
  نتیجتا مشاغلی به وجود میآیند که سودشان از ارزش افزوده ی کار نیست، بلکه از پیش بینی و شانس است. این مشاغل هم اکنون 60% مشاغل آمریکا هستند. افرادی که در این مشاغل هستند سودشان از ضرر مخفی کسانی ست که در این مشاغل نیستند و این ظلم است.
  ضمنا در نتیجه ی مشروعیت سود پول، قرض حذف میشود و عقلا نتیجه ی بدی دارد.
  .
  مراقب باشید دچار التقاط نشوید. در جمله ی آخر گزاره ی 2 وظیفه ای برای حکومت اسلامی تعریف کرده اید که من تا حالا نشنیده ام. لطفا اگر وظیفه ی کسب سود از پول برای حکومت اسلامی تعریف شده است اثبات کنید تا من کلا التماس دعایتان شوم.

  1. سلام جناب بت شکن با توجه به اخرین جمله شما که گفته اید چه دلیلی و توضیحی برای الزام دولت در طراحی موسسات پولی با هدف پرداخت سود در اقتصاد اسلامی وجود دارد باید عرض کنم که این الزام به ماهیت اعتباری پول بر می گردد. در نظام پول فلزی و غیر اعتباری نیاز به این فرایند نیست اما در نظام اقتصادی متکی بر پول اعتباری وجود چنبن فرایندی الزام اور است . شاید از نظر شما این عیب بزرگ نظام متکی بر پول اعتباری باشد .اما اگر بپذیریم که پول اعتباری جبر زمانه است و حکومت اسلامی از ان گریزی ندارد اما دولت اسلامی وظیفه دارد پاسدار ارزش پول اعتباری باشد و از کاهش ارزش مبادلاتی ان جلوگیری نماید تا قرار داد های بین افراد جامعه دوچار اختلال نگردد و اختلاف بین احاد جامعه تشدیدنگردد لاجرم حکومت اسلامی باید مردم را متقاعد نماید که مردم مقداری از دارایی خود را به صورت پول اعتباری نگهداری نمایند این تمایل مردم به نگهداری پول اعتباری موجب افزایش تقاضا و کاهش عرضه پول اعتباری شده و سبب پاسداری از ارزش پول می گردد . پس راهی جز تاسیس موسسات پولی که بتوانند بر اساس عقود اسلامی پول به عنوان کالای مبادله را به پول به عنوان کالای سرمابه ای تبدیل کنند وجود دارد این تبدیل ماهیت پول از کالای مبادله ای به کالای سرمایه ای بر اساس عقود مشارکتی مانند مظاربه قابل انجام است.

 5. با عرض سلام خدمت اقا محسن علوی عزیز ، عزیز دل شما زیاد حرف میزنید!
  هر چیزی اعم از نظام مالی ، چند رکن بنیانی حقمدار دارد. اول آنها را بر اساس روش شناسی حکمت گرایی اسلامی ، تدوین می کنیم ، بعد وجوه آنها را بسط می دهیم .
  بنابراین، مردم !! بدانید هر کس یکهو رفت سراغ جزییات ، یعنی ریشه و بنیانی ندارد. یعنی روش شناسی اسلامی ندارد.امروز من با هر کسی که شلوغ نویسی می کند رودربایستی کنم هزینه اش را ملیونها دردمند بی اطلاع از مبانی اقتصاد حقیقی اسلامی ، پس خواهد داد.
  با احترام. الر

  1. سلام دوست عزیز من مقصود شما را نفهمیدم لطفا بیشتر توضیح دهید من شنونده خوبی برای شما خواهم بود به ایمیل من هم بفرستید ممنون خواهم شد

 6. با سلام و تهيت خدمت جناب سيد علوي
  از اينكه نظرياتتان را براي نقد گذاشته ايد سپاسگذارم و اميدوارم اين سنت بر بستر اينترنت رايج گردد.
  در هر بخش چند گزاره ي مرتبط را تحليل ميكنم.
  .
  1- “نظام مالی جدید” بدون موسسات پولی به عنوان واسطه مالی غیر قابل تصور است.
  .
  بت شكن : با جمله ي 1 كاملا موافقم، گرچه بسياري از همفكرانم مخالفند. معتقدم اگر بانك را از سيستم اقتصاد سود محور حذف كنيم، اين سيستم پايداري ظاهري خود را از دست ميدهد.
  پايه گذاران اين اقتصاد هم با نظر شما موافقند و مبناي اين اقتصاد را طمع و سودمحوري ميدانند.
  حضرتعالي و همنظران شما در طول 35 سال در تلاشند سيستم اقتصاد سود محور را همراه با بانكش حفظ كنند ولي دستورالعمل هاي داخلي بانك را اسلامي نمايند.
  مثل اينكه جامعه ي لذت محور را بپذيريم و ديسكو را حفظ كنيم؛؛ اما اجبار كنيم زن و مردها ابتدا صيغه شوند و داخل ديسكو با حجاب برقصند و مشروب را هم با نيت درماني بنوشند و ديسكوها هم دولتي باشند كه مبادا خطا بروند و ….
  استارت غلط بود اما به مرور زمان، هنگام ورود به ديسكو همه ي اين تعهدات روي يك برگه چاپ شده و افراد فقط امضا كنند و سپس ديسكوهاي خصوصي تحت نظارت و بعد از مدتي همان امضا را هم اينترنتي كنند و ….. التماس دعا
  معتقدم آنچه شما “نظام مالي جديد” ناميده ايد غلط است و اساسا برپايه ي طمع بنا شده و با اصول اوليه ي اسلام تناقض دارد. بر مباني غربي ربا رواج يافته و سپس پول اعتباري همه گير شده و بانك مركزي و بانكهاي تجاري و بورس و بيمه و اوراق قرضه شكل گرفته و در ادامه همه ي معاملات با محاسبات ربوي (اقتصادي) توجيه شده و ….. التماس دعا
  حال اگر بخواهيم يك دستورالعمل بانكي را اصلاح كنيم چون با كل سيستم تعارض دارد، عملياتي نميشود، همان طور كه در طول 35 سال نشده است.
  اما ترجمه ي بند 1 در ادبيات من به شرح زير است :
  “سيستم اقتصاد غربي” بدون بانك به عنوان “مجري ربا” غيرقابل تصور است.
  الان هم سيستم اقتصاد ما غربي ست و بدون بانك و ربا غيرممكن است.

  1. سلام ممنون از توجه شما
   دوست عزیز به نظر می رسد شما روی نکته مهمی انگشت گذاشته اید نکته دانی شما قابل تقدیر است اما باید بگوییم بر چه اساسی می فرمایید اسلام با سود جویی یا منفعت طلبی مخالف است . اسلام دین حقبقت طلبی است و حقیقت وجود انسانها و تمام موجودات عالم خود خواهی و خود پسندی است واین اساس مدیریت عالم است که خدا وند بنیان گذاشته است .و بر اساس این حب نفس است که حیات در عاام ادامه یافته و من و شما اکنون در قید حیاتبم .انچه اسلام با ان مخالف است افراط و تفریط است .و انچه امر خداست

   1. ادامه
    وانچه امر خداست کشف عدالت و رعایت ان است .خدا نگفته به دنبال منافع خود نباشید بلکه خدا گفته در راه کسب سود و منفعت به دیگران ظلم نکنید . خوی حیوانی و نیاز های حیوانی جزء جدایی نا پذیر وجود ماست تلاش ما باید مهار و لگام زدن این حیوانیت باشد نه انکار ان . بر همین اساس من معتقدم که اسلام با سر مایه داری درست و سالم هیچ مشکلی ندارد بنا بداین ما میتوانبم در پی طراحی سر مایه داری مطلوب اسلامی باشبم. من سالها روی این موضوع کتر کرده ام و اگر لازم باشد لوازم و جوانب سرمایه داری مقبول اسلامی را برای شما توضیح خواهم داد

   2. ادامه
    وانچه امر خداست کشف عدالت و رعایت ان است .خدا نگفته به دنبال منافع خود نباشید بلکه خدا گفته در راه کسب سود و منفعت به دیگران ظلم نکنید . خوی حیوانی و نیاز های حیوانی جزء جدایی نا پذیر وجود ماست تلاش ما باید مهار و لگام زدن این حیوانیت باشد نه انکار ان . بر همین اساس من معتقدم که اسلام با سر مایه داری درست و سالم هیچ مشکلی ندارد بنا بر این ما میتوانبم در پی طراحی سر مایه داری مطلوب اسلامی باشبم. من سالها روی این موضوع کار کرده ام و اگر لازم باشد لوازم و جوانب سرمایه داری مقبول اسلامی را برای شما توضیح خواهم داد