با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

رواج قحطی با ربا

رسول اکرم صلی الله علیه و آله:

       ما من قوم یظهر فیهم الرّبا إلّا أخذوا بالسّنة و ما من قوم یظهر فیهم الرّشا إلّا أخذوا بالرّعب.

              هر گروهى كه ربا میانشان رواج گیرد به قحط مبتلا شوند و هر گروهى رشوه میانشان رواج گیرد به ترس دچار شوند.

                                                                                                                              نهج الفصاحه 2693