با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

خرید عذاب خدا

رسول اکرم صلی الله علیه و آله:

                                             إذا ظهر الزّنا و الرّبا فی قریة فقد أحلّوا بانفسهم عذاب اللَّه.

                            وقتى زنا كارى و ربا خوارى در دهكده اى آشكار شود مردم آن عذاب خدا را بخود خریده اند.

                                                                                                                                نهج الفصاحه 218