با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
زلزله و وام

زلزله و وام

خانه های خشت و گلی ، گنبدی و … در برابر زلزله مقاومتر هستند یا خانه ها و آپارتمانهایی که با استفاده از وامهایی که رباخورخانه ها داده اند ساخته شده اند مقاومترند ؟ اگر اکنون ساختمانها و برجهایی متعدد در شهرها به چشم میخورد شاید اگر درباره هرکدام آنها تحقیقی بنماییم خواهیم فهمید که بسیاری از آنها و شاید گفت که تمامی آنها حاصل دسترنج انسانها نیست بلکه به کمک رباخورخانه ها ساخته شده است رباخورخانه هایی که اکنون به جرات میتوان گفت که در تمامی کوچه و برزنهای شهرها دیده میشوند و متکبرانه و خودخواهانه خودشان را به رخ انسانها میکشند و در این میان مساجد چقدر غریبانه در کوچه پس کوچه ها قرار گرفته اند و حتی ساختمانهای مساجد از آبادانی خارج شده اند آبادانی ساختمانی و آبادانی انسانی .

و در اینجاست که با کمی تفکر در می یابیم که خانه های خشت و گلی که محصول دسترنج انسانها بوده و هست در برابر زلزله خیلی مقاومترند چون ربا و رباخورخانه ها در ساخت آن نقشی نداشته اند .

توسعه دهندگان وام و رباخواری خواسته و ناخواسته در صدد هستند تا با آنچه خداوند در مورد عذاب ملتهای مختلف بیان نموده مبارزه نموده و چنین وانمود کنند که ساخت خانه های محکم میتواند جلوی عذاب خداوند را بگیرد و از ربادهندگان و رباگیران در برابر عذاب خداوند محافظت کند در صورتی که این مدعا کاملا کذب است هر چند وقت مانور مقابله با زلزله برگزار میشود ولی دریغ از یک مانور درباره شناخت عوامل اصلی زلزله

برویم به سالها پیش که حسرت آن روزها در دلهای خیلی ها مانده

یک روز در چندین جند سال پیش در اوج دفاع مقدس ملت ایران یک خبرنگار فرانسوی بدون حجاب میخواست با یک اسیر ایرانی مصاحبه کند اسیر ایرانی به او میگوید برو اول حجابت را درست کن بعد بیا مصاحبه میکنم ولی به اکنون خود نگاهی انداختیم دیدیم که کجای کار ایراد پیدا کرده است که باید سالی چند بار با یک بی حجابی بنام خانم اشتون سر یک میز بنشینند و مذاکره کنند و شاید هم سر یک میز غذا بخورند و شاید هم با یکدیگر بگویند و بخندند آنهایی که در خوردن گوشت نجس خوک رقیب ندارند و عواقب خوردن گوشت خوک کاملا در سرو هیکل آنها و از جامعه آنها مشهود است .

منبع: روستای مرک