با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

امتحان ربا

فردا امتحان ربا دارم؛ “اقتصاد مهندسی”؛یک درس سه واحدی که دانشجویان رشته های مختلفی(مهندسی صنایع،اقتصاد،ریاضیات و …) باید آن را بگذرانند. من اسمش را گذاشته ام درس ربا؛ چون اگر ربا وجود نداشت آن وقت این درس هم وجود نمی داشت.

چیزی که در صفحه 17 کتاب کذا نوشته شده است:

“پول، پول می سازد.” جمله ای است که به حقیقت نزدیک است. اگر شخصی مبلغی را امروز در بانک پس انداز یا در کارخانه ای که به سود دهی آن اطمینان دارد سرمایه گذاری نماید، در مدتی معین به مبلغ اولیه او مبلغی اضافه خواهد شد؛ این مبلغ اضافی که در اثر وجود نرخ بهره ایجاد می شود، میتواند مفهوم ارزش زمانی پول را توصیف کند. ارزش زمانی پول از اصول اقتصاد مهندسی است و کلیه تکنیک های موجود بر مبنای ارزش زمانی پول بنا گشته است.

چیزی که من می بینم:

پول شما میتواند برای شما پول در بیاورد و این برخلاف سخن امام است که” پول نباید کار کند”. جمله ای است که به واقعیت نزدیک است. اگر شخصی مبلغی را امروز در رباخانه پس انداز یا در کارخانه ای که به سود دهی آن اطمینان دارد سرمایه گذاری نماید، در مدتی معین به مبلغ اولیه او مبلغی اضافه خواهد شد و بعد از مدتی همه مبالغ به محاق خواهند رفت (یمحق الله الربا) . این مبلغ اضافی که در اثر وجود نرخ ربا ایجاد می شود، میتواند مفهوم حقه ی بزرگ تاریخ اقتصاد یعنی ارزش زمانی پول را توصیف کند. ارزش زمانی پول از اصول اقتصاد مهندسی است و کلیه تکنیک های موجود بر مبنای همین حقه کاهش ارزش پول بنا گشته است.

فردا میخواهم زیر برگه امتحانی بنویسم:

استاد! من تفاوتی بین بهره و ربا نمی بینم. من برخلاف شما که تا کنون به این موضوع فکر نکرده بودید و آن روز سرکلاس جوابم را ندید، فکر میکنم می شود روزی ارزش زمانی پول وجود نداشته باشد، تا ربا را با آن توجیه کنیم. استاد دعا میکنم خداوند شما را از آتش دوزخ حفظ کند.

همه ما امتحان داریم؛ امروز یا فردا.

منبع: ژخار