با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
اینفوگرافی؛ رشد ۴۳ برابری حجم نقدینگی از سال ۷۷ تا ۹۳

اینفوگرافی؛ رشد ۴۳ برابری حجم نقدینگی از سال ۷۷ تا ۹۳

در سال 77 میزان نقدینگی 16هزار و 200 میلیارد تومان بود، این رقم با سیر صعودی در طول 16 سال در ایستگاه سال ۹۳به 683 هزار و 668 میلیارد تومان رسید. بیشترین تغییر نقدینگی در سال 85 با 39.4 درصد و کمترین آن در سال 93 با 14.9 درصد بود.

خبرگزاری فارس: ‌اینفوگرافی؛ رشد ۴۳ برابری حجم نقدینگی از سال ۷۷ تا ۹۳
 
‌اینفوگرافی؛ رشد ۴۳ برابری حجم نقدینگی از سال ۷۷ تا ۹۳

در سال 77 میزان نقدینگی 16هزار و 200 میلیارد تومان بود، این رقم با سیر صعودی در طول 16 سال در ایستگاه سال ۹۳به 683 هزار و 668 میلیارد تومان رسید. بیشترین تغییر نقدینگی در سال 85 با 39.4 درصد و کمترین آن در سال 93 با 14.9 درصد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حجم کل نقدینگی در پایان آذر ماه امسال با 24.1 درصد رشد نسبت به آذر سال قبل و 14.9 درصد افزایش در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته، 683 هزار و 663 میلیارد تومان گزارش شد.

حجم پول با 3.4 درصد کاهش در 9 ماهه اول سال 115 هزار و 187 میلیارد تومان و شبه پول با 19.5 درصد رشد 568 هزار و 475 میلیارد تومان بوده است؛ رشد حجم پول در 12 ماه منتهی به آذر 6.7 درصد و شبه پول 28.4 درصد محاسبه شده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی در 12 ماه منتهی به آذر 24.1 درصد رشد داشته است؛ اسکناس و مسکوک در دست اشخاص 29 هزار و 175 میلیارد تومان بوده که نسبت به آذر سال قبل 5.7 درصد افزایش و در مقایسه با اسفند ماه سال قبل 13 درصد کاهش داشته است.

بنابراین گزارش در سال 77 میزان نقدینگی 16هزار و 200 میلیارد تومان بود که در سال 78 با 20.1 درصد تغییر، به 19 هزار و 500 میلیارد تومان رسید.

در سال 79 میزان نقدینگی با 29.2 درصد تغییر، به 25هزار میلیارد تومان رسید، و در سال 80 میزان نقدینگی 32هزار و 500 میلیارد تومان بود.

این روند افزایش نقدینگی در دهه 80 با رشد مواجه بود و در سال 1390 به 352هزار میلیارد تومان رسید؛ در سال 91 با 30.8 درصد تغییر، نقدینگی به 460هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

همچنین در سال 92 نقدینگی با 29.1 درصد تغییر‌ به 594هزار و 785 میلیارد تومان  رسید و امسال با تغییر 14.9 درصدی 683 هزار و 668 میلیارد تومان تومان شد.

بیشترین تغییر نقدینگی در سال 85 با 39.4 درصد و کمترین آن در سال 93 با 14.9 درصد است.

برای مشاهده تصویر کامل اینفوگرافی نقدینگی از سال 1377 تا سال 93اینجا را کلیک کنید.

 

منبع: فارس