با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
رشد لجام گسیخته بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی/ بدهی بانک‌های غیردولتی و تجاری 4 برابر شد

رشد لجام گسیخته بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی/ بدهی بانک‌های غیردولتی و تجاری 4 برابر شد

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی که شامل بانک‌های تجاری دولتی و غیردولتی می‌شود، به شکلی غیرعادی در ۹ ماهه اول امسال 303.4 درصد و بدهی بانک‌ها و موسسات غیردولتی 361.6 درصد افزایش یافته است.

خبرگزاری فارس: رشد لجام گسیخته بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی/ بدهی بانک‌های غیردولتی و تجاری 4 برابر شد
 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با نگاه به آمار دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری، این نگرانی به وجود می‌آید که نظام بانکی در چه مسیری در حال حرکت است؟

سیر فزاینده رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، ساختار سیستم بانکی را به شدت تهدید می‌کند. به نظر می‌رسد مخاطرات این دو شاخص، کمتر از مطالبات معوق بانک‌ها نباشد.

این نگرانی وقتی شدید‌تر می‌شود که جزئیات آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در یک سال اخیر، بدهی بانک‌های تخصصی _که دولتی هستند_ در سال جاری کنترل شده و میزان رشد بدهی آنها به بانک مرکزی تنها 3.4 درصد بوده است.

اما بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در 9 ماهه اول امسال 303.4 درصد رشد کرده و به 10 هزار و 744 میلیارد تومان رسیده است. از طرف دیگر بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری 21.2 درصد رشد داشته است.

بدهی بانک‌های غیردولتی با رشد بی‌سابقه 341.6 درصد به 9 هزار و 771 میلیارد تومان افزایش یافته است. بدهی بخش دولتی به بانک‌های غیردولتی در 9 ماهه اول امسال 19.3 درصد بوده است.

همه این‌ها در حالی است که بدهی بخش غیردولتی به بانک‌های تخصصی، 8.1 درصد، بانک‌های تجاری 6.5 درصد و بانک‌های غیردولتی 13.7 درصد افزایش داشته است.

در واقع با این اعداد و ارقام می‌توان اینگونه استنباط کرد که سهم بخش دولتی از دریافت تسهیلات بیشتر از بخش غیردولتی شده است، همچنین سهم بانک‌های غیردولتی و بانک‌های تجاری دولتی از بدهی‌ به بانک مرکزی افزایش یافته است. به عبارت دیگر رشد بدهی‌‌های مجموعه بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک‌ مرکزی از بانک‌های تخصصی دولتی به بانک‌های تجاری دولتی و غیردولتی منتقل شده است.

*بدهی بانک‌ها و موسسات به بانک مرکزی

سال بانک‌های تخصصی درصد تغییر بانک‌های تجاری درصد تغییر بانک‌های غیردولتی درصد تغییر
9 ماهه 93 56646 3.4 10744 303.4 9771 361.6

 

*بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات

دوره بانک‌های تخصصی درصد تغییر بانک‌های تجاری درصد تغییر بانک‌های غیردولتی درصد تغییر
9 ماهه 93 29526 44.7 26977 21.2 39595 19.3

 

*بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها و موسسات

دوره بانک‌های تخصصی درصد تغییر بانک‌های تجاری درصد تغییر بانک‌‌های غیردولتی درصد تغییر
9 ماه اول 93 154506 8.1 92023 6.5 314297 13.7

 

منبع: فارس