با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

ربای سخت و آسان

رسول اکرم صلی الله علیه و آله:

                                        أهون الرّبا كالّذی ینكح أمّه و إنّ أربى الرّبا استطالة المرء فی عرض أخیه.

     آسانترین رباها چنانست كه كسى با مادر خود زنا كند و بدترین رباها آنست كه مرد در باره عرض برادر دینى خود زبان درازى كند.

                                                                                                                                نهج الفصاحه 967