با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

تساوی گناه

رسول اکرم صلی الله علیه و آله:

                                                         الآخذ و المعطی سواء فی الرّبا.

                                                آنكه ربا مى دهد و آنكه مى گیرد در گناه برابرند.

                                                                                                                      نهج الفصاحه 1050