با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
پیشرفت، همان تعریف وابستگی به اردوگاه لیبرال ـ سرمایه‌داری و همان روش‌ و الگو است.

پیشرفت، همان تعریف وابستگی به اردوگاه لیبرال ـ سرمایه‌داری و همان روش‌ و الگو است.

«تفکر قاجاری» در برخی مدیران کشور، دوباره حلول کرده است