با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
خلق پول؛ ربای واقعی این روزها!

خلق پول؛ ربای واقعی این روزها!

نظر ما در جنبش این است که ربای واقعی نه سود بانک‌هاست و نه دیگر مباحث این خلق پول است که ربای جهانی را شکل داده. با این ربای پیچیده آشنا شوید!

ویدئوگرافی خلق پول