با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

ربا بدتر از زنا

رسول اکرم صلی الله علیه و آله:

                                         درهم ربا یأكله الرّجل- و هو یعلم- أشدّ عند اللَّه من ستّة و ثلاثین زنیة.

                                      یك درهم ربا كه انسان دانسته گیرد در نظر خدا بدتر از سى و شش زناست.

                                                                                                                          نهج الفصاحه 1561