با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

انتهای ربا

kalamرسول اکرم صلی الله علیه و آله:

                                                        الرّبا و إن كثر فإن عاقبته تصیر إلى قلّ.

                                                  ربا اگر چه بسیار باشد سرانجام آن به كمى است.

                                                                                                                       نهج الفصاحه 1684