با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

بدترین کسب

رسول اکرم  صلی الله علیه و آله:kalam

 شرّ الامور محدثاتها و شرّ العمى عمى القلب و شرّ المعذرة حین یحضر الموت و شرّ النّدامة یوم القیمة                     و شرّ المأكل أكل مال الیتیم و شرّ المكاسب كسب الرّباء.

بدترین چیزها مبتدعات آنست و بدترین كورى ها كورى قلب است و بدترین توبه ها هنگامى است كه مرگ در آید و بدترین پشیمانى ها روز قیامت است و بدترین خوردنها خوردن مال یتیم است و بدترین                                             كسب ها كسب ربا است.

                                                                                                                          نهج الفصاحه 1810