با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

روزگار عجیب

kalamرسول اکرم صلی الله علیه و آله:

               لیأتینّ على النّاس زمان لا یبقى منهم أحد إلّا أكل الرّبا فإن لم یأكله أصابه من غباره

            روزگارى بمردم رسد كه یكى نماند مگر آنكه ربا خورد و اگر نخورد غبار آن بوى رسد.

                                                                                       نهج الفصاحه 2365