با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
کاسبی به سبک حاج عبدالله

کاسبی به سبک حاج عبدالله

در اخبار 20:30 روز جمعه 94/09/27 پیرمردی را معرفی کرد که رزق حلال و ضد ربا داشت. او در میان انبوه طمع کاری برای برخورداری از پول و سرمایه بیشتر نگاهش به برکت و رضایت خدای متعال است.کاسبی به سبک حاج عبدالله گرچه پول فراوانی را عاید نمی‌کند اما خوش‌نامی باقی می‌گذارد و دعای خیر اهالی بازار را نصیب می‌کند. گرچه جاه‌طلبی را ارضا نمی‌کند اما شب با آرامش سر به بالین می‌گذراد و شغلی بدون استرس را برای او به ارمغان آورده. حاج عبدالله یک نمونه از کاسبی است که حبیب‌الله خوانده شده است.