با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
مستند فروپاشی

مستند فروپاشی

 قسمت اول

مستند فروپاشی، یک مستند کوتاه چند قسمتی در مورد اقتصاد و فروپاشی علم اقتصاد است . همچنین این پروژه در در پی راهکار ها برای بیرون رفتن از نابسامانی های اقتصادی است. این مجموعه کوتاه سعی دارد تا با زبانی طنز و بیانی شیوا، سازوکار پول را مورد بررسی قرار دهد و پس از آن به بررسی راهکار ها می پردازد. در قسمت اول به بررسی پول و ماهیت آن پرداخته شده است .

 

 قسمت دوم

 پروژه‌ی مستند فروپاشی، یک مستند کوتاه چند قسمتی در مورد اقتصاد و فروپاشی علم اقتصاد است .در قسمت دوم، درستی یا نادرستی چاپ پول بدون پشتوانه مورد بررسی قرار گرفت و این سوال از مخاطبین پرسیده شد که آیا آنان می دانند که پول نباید بدون پشتوانه باشد و این که آیا می دانند که دلار آمریکا از جمله‌ی بزرگترین پول‌های بدون پشتوانه در جهان است.

 

 قسمت سوم

پروژه ی مستند فروپاشی، یک مستند کوتاه چند قسمتی در مورد اقتصاد و فروپاشی علم اقتصاد است. در این قسمت، سعی بر آن بود تا با عینی کردن مبحث پول بدون پشتوانه، بی اعتبار بودن دلار آمریکا را با زبانی طنز و معقول برای مخاطبان بازگو کنیم.

 

منبع: مونک‌مدیا