با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
قرض الحسنه را ربا می‌دهیم؛ مردم هم کاری نمی‌توانند بکنند!

قرض الحسنه را ربا می‌دهیم؛ مردم هم کاری نمی‌توانند بکنند!

منابع قرض الحسنه ربا داده می‌شودبرنامه پیوست در گزارشی به میزان تخصیص منابع بانک ها به وام های قرض الحسنه پرداخته است.

به گزارش روابط عمومی شبکه افق، بیش از 60 درصد منابع سپرده قرض الحسنه نزد بانک ها که حساب قرض الحسنه جاری به شمار می روند، به وام هایی با سودهای 25 درصد اختصاص داده می شود.
حدود 20 درصد این منابع هم به کارکنان بانک ها وام داده می شود و کمتر از 6 درصد به وام ازدواج اختصاص دارد.
گزارشی در همین رابطه که توسط مسلم سروندی تهیه شده، دوشنبه شب ساعت 22:55 (5 بهمن) و تکرار آن سه شنبه در ساعات 7:55 و 11:55 و 15:55 از شبکه افق پخش خواهد شد.

حتما این کلیپ کوتاه 3 دقیقه‌ای را ببینید