با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
رباخوار دیوانه می‌شود

رباخوار دیوانه می‌شود

سوره مبارکه بقره آیه شریفه 257 پوستر گرافیکی اهدایی از آقای محمدجواد خواجه‌وند